Nadat baldadige jongeren zorgden voor nogal wat overlast, zoals brandstichting en vernielingen, in verschillende wijken in Loosduinen, stelde Hart voor Den Haag gemeenteraadslid Janice Roopram schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

Het stadsbestuur geeft in de beantwoording aan dat de politie en de handhavingsorganisatie al geruime tijd extra aandacht besteed aan jeugdoverlast in Loosduinen. Zij surveilleren gericht en veelvuldig op de plekken waar de jeugd zich met name ophoudt. De gemeente stelt dat er samenwerking is met politie en het jongerenwerk. Daar waar nodig worden jongeren doorgeleid naar activiteiten en worden eventuele hulpvragen en/of acties integraal opgepakt.

Wijkagenten en Handhavers

Stadsdeel Loosduinen heeft een formatieve sterkte van 12 fte aan handhavers. Dit jaar zal er gestart worden met het opleiden van een aantal handhavers met het taakaccent jeugd. Hierbij worden ook enkele handhavers betrokken die werkzaam zijn in stadsdeel Loosduinen. Dit moet zorgen voor een extra impuls in de aanpak van jeugdoverlast in stadsdeel Loosduinen.

Wijkagenten zijn de ogen en oren van de politie en maken op een laagdrempelige manier contact met de mensen die in de Haagse wijken wonen en/of werken. Zo ook met de jeugd en ouders in de Loosduinse wijken. De gemeente regisseert in samenspraak met verschillende partners de aanpak van jeugdoverlast. De wijkagenten maken onderdeel uit van deze aanpak.

Een veilig wijkpark Bokkefort

Roopram werd benaderd door bezorgde ouders dat hun kinderen niet meer veilig konden spelen op het speelterrein van wijkpark Bokkefort. Het stadsbestuur reageert als volgt: “Het college betreurt deze signalen. De handhavingsorganisatie zal de komende periode vaker controleren in deze wijk en specifiek het wijkpark. Daarnaast zal het college zich inzetten voor een integrale aanpak die leidt tot een veilig wijkpark Bokkefort.” 

Raadslid Roopram is blij met de positieve beantwoording op haar vragen, maar wil van bewoners weten of er ook daadwerkelijk stappen in de goede richting worden gezet: “Blij dat het stadsbestuur zich zal inzetten voor een integrale aanpak voor een veilige wijkpark. Het stadsbestuur geeft daarbij aan dat onderzocht zal worden door gemeente of er een behoefte is bij de bewoners om een bijeenkomst te organiseren waarbij gemeente, politie en jeugdwerkers aanwezig zullen zijn om de aanpak van jeugdoverlast te bespreken. Ik zal graag van Loosduiners willen horen of dit afdoende is.”

Zo vraagt Hart voor Den Haag zich vraag af of de jongerenwerkers de straat op gaan. Want de echte overlastgevers komen niet naar een buurthuis of een sportactiviteit. 

Tips en reacties kunnen naar groepdemos@denhaag.nl o.v.v Jeugdoverlast Loosduinen