Raadslid Meinesz: “Een half miljoen euro stukslaan is onnodig als je subiet en camera’s plaatst!”

493.344,34 euro (!), oftewel een half miljoen. Dat is het bedrag dat vanuit gemeenschapsgeld is gespendeerd aan niet functionerende horrorpollers en aan de verkeersregelaars die worden geplant om het disfunctioneren van de pollers te verbloemen. Dit blijkt uit berichtgeving (1). Hierbij zijn de kosten voor aanschaf, afschrijving, onderhoud en reparaties nog niet eens meegeteld. Volgens Hart voor Den Haag worden hiermee bakken met zuur verdiend belastingsgeld verspild, terwijl de pollerellende simpelweg kan worden opgelost door camera’s te plaatsen.

Meinesz: “Het is toch van de gekke? Als we als partij vragen om verkeersregelaars om de veiligheid bij basisscholen te verbeteren, is het antwoord van het college dat hier geen geld voor is. Maar tonnen uitgeven aan verkeersregelaars bij niet werkende pollers is in de ogen van dit college geen enkel probleem. Als partij vragen we al jaren om deze ondingen te verwijderen en te vervangen door goedwerkende camera’s, die op basis van kentekens registreert welke auto’s een boete thuis krijgen als zij het autoluwe gebied ziet inrijden. (2) In tal van steden werkt dat prima. Na dit bericht van Omroep West doen we nogmaals het klemmende beroep op het college om haar gezonde verstand te gebruiken.”

Meinesz heeft verschillende malen via alle mogelijke middelen, zoals moties en schriftelijke vragen gevraagd om de invoering van kenteken camera’s. Ook middels een aangenomen motie samen met het CDA ‘Poller verdwijnt, camera verschijnt’ op 10 april 2021. Bij de afdoening van de motie werd gesproken over een onderzoek bij alle pollers om te kijken waar overgegaan kan worden naar kentekencamera’s. Men zou de raad eind 2021 informeren over de uitkomsten.

“Maar nu bijna anderhalf jaar verder, nog steeds helemaal niets, nada. Nog geen enkele camera. We lijken keer op keer als raad buitenspel te staan. Al deze schriftelijke vragen en moties dienen we toch niet voor niets in?” vraagt Meinesz zich hardop af Het raadslid vraagt een debat aan.”

Jelle Meinesz heeft bij de commissievergadering van 6 april een rondvraag aangevraagd met de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college van het bericht: “Neuspeuterende verkeersregelaars rond kapotte pollers kosten Den Haag al ruim half miljoen euro”? Graag een gedetailleerd antwoord.
  2. Is het college het met Hart voor Den Haag eens dat u het niet aan de stad kan verkopen dat er een half miljoen euro aan zuur verdiend belastinggeld onnodig wordt stukgeslagen, terwijl er een goed alternatief ligt?
  3. Wat heeft dit geintje de gemeente nu volledig gekost? Dus ook de aanschaf, afschrijvingen, onderhoud en reparaties meegenomen?
  4. Wanneer vervangt de gemeente deze pollers voor werkende camera’s? Graag een gedetailleerd antwoord. 

(1) https://www.omroepwest.nl/amp/nieuws/4703278/verkeersregelaars-rond-kapotte-pollers-kosten-den-haag-al-ruim-half-miljoen-euro
(2) https://www.ad.nl/dordrecht/poller-verdwijnt-camera-verschijnt~a401c415/