Raadslid Dubbelaar: ‘Zeer kwalijk dat dit bewoners op Scheveningen wordt opgedrongen zonder inspraak!”

Deze week werd bekend dat het college in Den Haag (VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA) heeft besloten dat de asielzoekers, die nu worden opgevangen in het Teleport hotel op de Binckhorst, per 1 april worden opgevangen in het voormalige Jorplace Beach hostel in de Keizerstraat op Scheveningen (1). Er kan geen bezwaar gemaakt worden op deze beslissing. Hart voor Den Haag vindt het onverkwikkelijk dat deze Scheveningse winkelstraat hiermee wordt opgezadeld en bewoners geen enkele inspraak hebben. (2) De lokale politieke partij wil dat het besluit wordt besproken bij de komende raadsvergadering. Hiervoor heeft de partij een verzoek ingediend. Op maandag 27 maart 2023 is er een inloopbijeenkomst voor bewoners en ondernemers in de Keizerstraat.

Raadslid Dubbelaar: “Het is toch knettergek dat we hotels in winkelstraten gaan afhuren om asielzoekers te huisvesten. Ondanks dat die vermaledijde dwangwet er officieel nog niet is er geen wettelijke taakstelling is voor de opvang van deze groep asielzoekers, wordt dit Scheveningen door de strot geduwd door een college dat lak heeft aan de bewoners en ondernemers in- en rondom de Keizerstraat. Ook op de Binkhorst hebben wij bezwaar gemaakt. Dat er nu gekozen wordt voor een plek, midden in een woonwijk aan het Scheveningse strand, maakt het draagvlak er niet beter op.”

Van tijdelijkheid geen sprake

Vorig jaar zomer werd door het college in de gemeente Den Haag besloten om op verzoek van het Rijk een noodopvang voor asielzoekers te openen op de Binckhorst. Dat was tijdelijk vanaf 1 juli tot en met 31 december 2022. Hart voor Den Haag heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en een spoeddebat aangevraagd, nadat in het najaar bekend werd dat het college de tijdelijke opvang ging verlengen. Op 17 oktober 2022 stond burgemeester Van Zanen voor de camera van RTL Nieuws te pleiten voor een taakstelling voor asielzoekers.

Raadslid Dubbelaar: “Het is bedenkelijk dat het college in Den Haag dit heeft gedaan zonder dat de gemeenteraad hier een besluit over heeft genomen. Ook de Haagse kiezer heeft hier niks over te zeggen gehad. Wat Hart voor Den Haag betreft was de mogelijke komst van asielzoekers of een asielzoekerscentrum naar Den Haag onbespreekbaar. Ook blijkt dat er inmiddels geen sprake meer is van tijdelijke opvang. Het college verlengd keer op keer en plaatst nu asielzoekers door de hele stad. De gemeenteraad is en wordt hier helemaal niet in meegenomen. Dat is onacceptabel! Wij willen geen AZC in de Keizerstraat, wij willen ook geen verlenging”.

Hart voor Den Haag wil dat het besluit wordt besproken bij de komende raadsvergadering. De grootste partij in de stad keert zich tegen de opvang van asielzoekers.
“Ons absorptievermogen is bereikt, de grootstedelijke problematiek en de huidige woningnood vraagt om een stadsbestuur dat durft te stellen dat het een keer genoeg is geweest,” aldus Dubbelaar, die in een aangevraagd een motie zal indienen met het volgende verzoek.
Verzoekt het college :
– te stoppen met het opvangen van asielzoekers,
– richting Rijk aan te geven dat het absorptievermogen van onze stad bereikt is;
– de opvanglocatie in de Keizerstraat te schrappen

(1) Gemeente Den Haag – Verlenging crisisnoodopvang asielzoekers, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/827293

(2) Omroep West – Scheveningen in rep en roer over komst asielzoekers in drukke winkelstraat, https://www.omroepwest.nl/nieuws/4693892/scheveningen-in-rep-en-roer-over-komst-asielzoekers-in-drukke-winkelstraat