Jelle Meinesz: “Iedereen weet dat de parkeerdruk in Moerwijk al ontzettend hoog is”

Voor het project Assumburgweg (voormalige brandweerkazerne) in Moerwijk-Oost wil het college een gedeeltelijke vrijstelling van de parkeereis te verlenen voor 304 parkeerplaatsen. Dit terwijl er 537 appartementen worden gerealiseerd in het bouwplan aan de Assumburgweg. Er worden in totaal 204 parkeerplaatsen in de parkeergarage gerealiseerd. In 2018 werd een motie om specifiek op deze locatie de parkeernorm te laten vieren nog door een meerderheid verworpen.

Het college wil de bewoners van Moerwijk Oost volgens eigen zeggen “opmerkzaam maken” op het feit dat betaald parkeren de parkeerdruk niet zou laten stijgen en stelt daarom betaald parkeren in Moerwijk Oost voor. “Inmiddels is door berekeningen duidelijk geworden in welke mate de parkeerdruk in het gebied als gevolg van de gebiedsontwikkelingen mogelijk kan gaan stijgen: van 69% tot 87%. Deze stijging van de parkeerdruk zal niet of nauwelijks optreden als besloten zou worden tot de invoering van betaald parkeren.” Zo schrijft het stadsbestuur. Hart voor Den Haag twijfelt aan deze cijfers, want de metingen zijn een momentopname en in de omliggende gebieden is de parkeerdruk meer dan de norm. Jelle Meinesz heeft om alle cijfers over de parkeerdruk in het gebied gevraagd en de wethouder zegde toe deze bekend te maken.

Hart voor Den Haag-raadslid Jelle Meinesz verwijst naar een draagvlakonderzoek uit 2017, dat liet zien dat bewoners geen betaald parkeren willen. Volgens Meinesz wordt de wens van de buurt genegeerd: “Iedereen weet dat de parkeerdruk in Moerwijk al ontzettend hoog is en deze parkeerdruk met komende nieuwe ontwikkelingen alleen maar toe zullen nemen. Het stadsbestuur heeft het over een toename van 69% tot 87% na berekeningen. En dat deze stijging niet op zal treden als er besloten zou worden tot invoering van betaald parkeren. En dus acht dit college het raadzaam middels een enquête de vraag hiervoor voor te leggen aan de bewoners. Met andere woorden: het wordt door de strot gedrukt, doordat men moedwillig te weinig parkeerplekken laat aanleggen! Dan heb je dus totaal lak aan wat de mensen willen!”

Donderdagochtend in de raad bleek er geen meerderheid te zijn voor het verzoek van Meinesz, maar die geeft niet op. Binnenkort dient hij een motie in tijdens de raad om dit alsnog voor elkaar te krijgen.