Raadslid Meinesz pleit voor apart zebrateam voor aanpakken slecht onderhouden oversteekplaatsen

Een behoorlijk aantal zebrapaden in Den Haag verkeren in erbarmelijke staat. “Er zijn een fiks aantal oversteekpunten voor voetgangers die zijn vervaagd of zelfs nauwelijks meer te zien zijn. Daar moet eindelijk verandering in komen vinden wij,” stelt Hart voor Den Haag raadslid en woordvoerder verkeer Jelle Meinesz.

De politieke partij geeft aan al enige tijd klachten te krijgen over de vervaagde zebrapaden. “Het aantal meldingen van slecht onderhouden zebra’s is behoorlijk. Dat terwijl goed onderhouden en zichtbare zebra’s het verkeer veiliger maken,” aldus Meinesz, die donderdag in de Haagse gemeenteraad per motie zal oproepen tot een apart zebrateam. “Wij zien graag dat uit het bestaande team van ambtenaren een speciaal zebrateam wordt opgericht dat er eindelijk op toe ziet dat alle zebrapaden en eventueel andere belangrijke verkeerstekens op de weg in goede staat zijn. We hebben hier al zo vaak om gevraagd. Er moet niet langer een loopje worden genomen met de verkeersveiligheid in onze stad.