Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig in dat stadhuis?

Hart voor Den Haag is niet te spreken over de voornemens van de gemeente Den Haag om de Hofzichtlaan te gaan versmallen. Volgens de partij van Richard de Mos is er geen enkele reden om dit te doen. Raadslid Carlos Martinez van Andel, zelf al 20 jaar woonachtig vlak aan de Hofzichtlaan, spreekt zelfs van het creëren van problemen als de weg versmald zou worden.

Martinez van Andel: “Hier vlak achter ligt de Noordelijke Randweg (N14). Als daar een ongeluk is gebeurd, de tunnels zijn afgesloten voor onderhoud of er files is, wat 7 dagen in de week het geval is, nemen mensen logischerwijs de Hofzichtlaan als alternatieve route. En dat levert geen enkel probleem op. Ga je die weg versmallen dan krijg je opstoppingen van hier tot Tokio, daar kun je de klok op gelijk zetten. Bovendien zorgt het juist voor meer verkeerscirculatie en meer uitstoot. Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk dat iemand op dit onnozele idee gekomen is.

Ook zijn partijgenoot Jelle Meinesz, portefeuillehouder Verkeer, spreekt van “waanzin”.

Meinesz: “Degene die dit bedacht heeft zou wat mij betreft op staande voet ontslagen moeten worden. Hoe bedenk je het om een weg waar totaal geen problemen zijn te gaan versmallen waardoor je juist problemen voor het verkeer gaat creëren!”

Diverse betrokkenen en wijkbewoners zijn het met de raadsleden eens. Één van hen reageert met: “Waar zijn ze in hemelsnaam mee bezig in dat stadhuis?”

De Hart voor Den Haag raadsleden roepen het college van Burgemeester en wethouders ter verantwoording en stellen schriftelijke vragen. Na de beantwoording van die vragen zullen de raadsleden het onderwerp in de gemeenteraad op de agenda zetten om het te kunnen bespreken.