Hart voor Den Haag maakt zich zorgen om de steeds lagere aangiftebereidheid rondom seksueel geweld.

Raadslid Dubbelaar: “Experts wijzen erop dat jonge meisjes vaak geen aangifte durven te doen. Dat is een groot probleem en moet aangepakt worden”. 

Deze week spreekt de Haagse gemeenteraad over het Actieprogramma mensenhandel Den Haag 2020-2023. Hierin staat beschreven hoe de gemeente Den Haag dit de komende vier jaar gaan aanpakken. De lokale politieke partij Hart voor Den Haag mist in het actieprogramma een stevige inzet op de aangiftebereidheid.
Hart voor Den Haag-raadslid Dubbelaar: “Het is goed dat het stadsbestuur deze walgelijke vorm van criminaliteit wil aanpakken. Hierin zijn wij een bondgenoot. Wel missen wij een heel belangrijk onderdeel in dit actieprogramma. Het is bekend dat jonge meiden vaak geen aangifte durven te doen, dat is een groot probleem en zou juist daarom onderdeel van het beleid moeten worden. Hiermee kunnen daders sneller aangepakt worden”.

Weren 

Volgens het Openbaar Ministerie vallen steeds meer jonge meisjes in handen van loverboys en de slachtoffers worden steeds jonger. De lokale partij wil dat het stadsbestuur ervoor gaat zorgen dat deze daders van ronselpraktijen worden geweerd van scholen. Dubbelaar: “Het mag niet zo zijn dat zo’n roofdier na zijn straf weer losgelaten wordt op het jachtterrein. Bij een veroordeling van seksuele uitbuiting moet een dader dus niet meer toegelaten worden tot de school. Het is voor ons onbespreekbaar dat zo’n stuk tuig na een aantal maanden weer op het schoolplein verschijnt om kwetsbare jongeren te terroriseren. Hier moet dus ook aandacht voor komen op scholen”, aldus raadslid Arjen Dubbelaar.
Schoolbesturen moeten altijd aangifte doen van seksueel overschrijdend gedrag. Raadslid Dubbelaar zal tijdens de vergadering aandacht vragen voor de aangiftebereidheid.