Mohamed Balah en Ralf Sluijs: “Gevoel van schaamte houdt winkeliers tegen”

Er moet een publiekscampagne komen om de meldingsbereidheid van Haagse mkb’ers die het slachtoffer worden van cybercriminaliteit te vergroten. Daar pleit Hart voor Den Haag voor tijdens de raadsvergadering donderdag. De politie ziet landelijk in drie jaar tijd een verdrievoudiging van het aantal aangiftes, maar de meldings- en aangiftebereidheid onder mkb’ers is zeer laag.

“Dat kledingrekken worden leeggehaald is tot daaraan toe, maar het leegtrekken van een bankrekening zorgt voor schaamte”, zeggen raadslid Ralf Sluijs en fractievertegenwoordiger Mohamed Balah. Door Haagse mkb-slachtoffers in beeld te brengen en te wijzen op de mogelijkheid voor snelle online aangifte in een campagne kan hieraan bijdragen. Tijdens de behandeling van het Regionaal Beleidsplein van de politie-eenheid Den Haag dient de grootste partij een motie in. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het mkb steeds vaker het slachtoffer is van cybercriminaliteit, zoals cyberaanvallen of aankoopfraude. “Dieven hebben de koevoet en tas met aluminiumfolie massaal ingeruild voor het toetsenbord”, zeggen Sluijs en Balah. Vorig jaar was het aantal inbraken, overvallen en straatroven historisch laag maar de cybercriminaliteit verdrievoudigde bijna sinds 2019.

Meldingen blijven achter

Maar dat is volgens de Haagse politie eenheid niet terug te zien in de cijfers, omdat het aantal meldingen en aangiftes achterblijft.

In de Veiligheidsmonitor 2021 is te zien dat het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit groeit. Bedrijven bungelen onderaan. Slechts vier procent van de respondenten uit het bedrijfsleven doet melding en twee procent aangifte. “Het begint allemaal met een goede terugkoppeling van de politie”, stelt Balah, die de publiekscampagne ziet als aanvulling. “We moeten echt in kaart brengen hoeveel ondernemers de dupe worden van cybercriminelen door de meldingsbereidheid te vergroten. Als je niet weet wat de omvang is, kun je het ook niet aanpakken”, aldus Balah en Sluijs.

Hart voor Den Haag dient vandaag haar motie in.