De gemeente investeert de komende 5 jaar ruim € 65 miljoen in de fiets. Dit staat in het uitvoeringsprogramma *’Ruim baan voor de fiets 2020-2025′. Dan zou je denken dat er gehoor gegeven zou worden aan het verzoek van de bewoners van de Kijkduinsestraat om bij de locatie Narcislaan een overdekte fietsenstalling te bouwen met een groene dak. Indien je meer mensen op de fiets wil krijgen dan moet je er ook voor zorgen dat er voldoende toegankelijke fietsenstallingen zijn. De huidige bergingen hebben voor de 55-plussers, wonende aan de Kijkduinsestraat, een veel te steile hellingbaan en trap. Het is daarom dan ook onmogelijk, denk maar aan een elektrische fiets die te zwaar is in deze setting, om voor de bewoners hun fietsen te stallen in de huidige bergingen. 

Op verzoek van de bewoners heeft de Vereniging van Eigenaren (VvE) een bouwvergunning aangevraagd voor een overdekte fietsenstalling met een groene dak op het veld gelegen aan de Narcislaan. De gemeenteheeft de bouwaanvraag afgewezen en komt met een alternatieve locatie namelijk direct tegen de achtergevel van de flat aan de Heliotrooplaan. Daarmee wordt er licht en ventilatie ontnomen aan de onderliggende bergingen. Daarnaast kijken bewoners vanuit hun raam op de eerste etage direct op de stalling en zullen daartegen bezwaar aantekenen. De glazenwasser kan bovendien zo niet met zijn hoogwerker de onderste ramen bewassen. En het belangrijkste: de stalling is bedoeld voor elektrische fietsen, met brandbare accu’s, dus dan mag er niet direct tegen de gevel aan worden gebouwd, op advies van de Brandweer. “Het is onbegrijpelijk dat de gemeente de bevindingen vanbewoners, VvE en het advies van de Brandweer negeert,” zegt Hart voor Den Haag-raadslid Janice Roopram. 

“De gemeente gaat 65 miljoen euro uittrekken om Den Haag op de fiets te krijgen. Maar onze stalling, die we trouwens zelf willen betalen, wijst de gemeente af,” zegt bewoner Rick Moeliker. De VvE heeft 4000 euro uitgegeven aan architectenkosten en leges. “De plannen zien er goed uit. Als de bewoners dit willen en alles is uitgewerkt met een architect zie ik geen reden om een fietsenstalling op het veldje bij de Narcislaan niet te bouwen. Hier wonen ouderen die ook gebruik maken van een elektrische fiets. Ik heb de steile helling ook gezien en zelfs ik zou er moeite mee hebben om m’n fiets in de berging te stallen, laat staan de ouderen,” zegt Roopram. 

Hart voor Den Haag stelt vragen aan het college of het stadsbestuur bereid is om de afwijzing van de bouwaanvraag, locatie Narcislaan, in heroverweging te nemen en samen met bewoners in gesprek te gaan om hun gewenste plannen tot uitvoering te brengen. Roopram geeft aan dat het college miljoenen wil uitgeven aan het uitvoeringsprogramma om te bevorderen dat bewoners vaker de fiets pakken. Ook wil de gemeente met het actieprogramma “Den Haag, seniorvriendelijke stad” dat ouderen actief en vitaal blijven. “Is het college dan ook bereid om in het actieprogramma seniorvriendelijke stad en het uitvoeringsprogramma ruim baan voor de fiets, op te nemen dat de fietsenbergingen toegankelijk en veilig moeten zijn voor onder meer ouderen?”, aldus Janice Roopram.

Lees hier onze schriftelijke vragen