Nino Davituliani: “Dit kan pijnlijke gevolgen voor activiteiten op school hebben, ten koste van kwetsbare leerlingen”

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad Hart voor Den Haag/Groep de Mos reageert verbijsterd op de stopzetting van de tegemoetkoming van de ouderbijdrage aan scholen. In de nieuwsbrieven die de ouders van scholen ontvingen wordt aangegeven dat het inmiddels bij wet geregeld is dat de scholen geen kinderen (meer) mogen weigeren voor een schoolreisje of andere activiteiten, vanwege de financiële situatie van de ouders. De regeling zou daarom overbodig zijn geworden. 

Raadslid Nino Davituliani zet grote vraagtekens bij de stopzetting en noemt de maatregel ‘discutabel’. Ze vreest voor nadelige gevolgen voor de kwetsbare leerlingen in zwakkere wijken: “Voor het grote deel van de leerlingen uit zwakkere wijken betaalde de gemeente via de regeling van de Ooievaarspas de diverse door de school aangeboden activiteiten. Het college bezuinigt nu op armoedebestrijding bij jonge kinderen en verschuilt zich achter de nieuwe wet, waarmee de kinderen niet uitgesloten mogen worden van schoolreisjes. Dit terwijl dit indirect resulteert in het schrappen van allerlei andere activiteiten. Simpelweg omdat de scholen, zeker in aandachtswijken, daar geen middelen voor hebben.”

Scholen in aandachtswijken enorm geraakt

Veel scholen in Den Haag bieden naast de lessen extra activiteiten aan.  Denk aan excursies, feestjes en sportactiviteiten. Hiervoor mogen scholen jaarlijks een ouderbijdrage vragen. Samen met de medezeggenschapsraad bepaalt de school de hoogte van de ouderbijdrage. Deze is in principe vrijwillig. Wel kunnen er met de school afspraken worden gemaakt om de ouderbijdrage in termijnen te betalen. Mensen met een Ooievaarspas komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. De partij zegt inmiddels veel verontrustende signalen te hebben ontvangen van zowel de scholen als ouders en neemt deze verandering heel hoog op. 

“College partijen GroenLinks en PvdA zouden zich diep moeten schamen en nooit meer het woord ‘uitsluiting’ in de mond moeten nemen. Namens Hart voor Den Haag roep ik het stadsbestuur dan ook met klem op deze maatregel per direct terug te draaien”, zegt Nino Davituliani die middels schriftelijke vragen opheldering aan het college vraagt. Ze wil ondermeer weten op welke manier de kosten voor verschillende activiteiten zoals: het Sinterklaasfeest, paasontbijt, kerstdiner en sportdagen gedekt zullen worden: “Als scholen in aandachtswijken voor deze activiteiten eigen reserves moeten gaan raadplegen, zullen ze financieel enorm geraakt worden. Scholen in achterstandswijken vrezen dan ook met de activiteiten te moeten stoppen. Wij vinden dat ook de leerlingen uit kwetsbare gezinnen moeten het plezier moeten hebben. Dat de tegemoetkoming vanuit de Ooievaarsregeling per 1 september 2021 stopt, is een uiterst ongewenste ontwikkeling die pijnlijke gevolgen voor veel kinderen kan hebben.” 

Lees hier onze schriftelijke vragen