Raadslid Coen Bom: “Petitie roept gemeenten op om actiever te maaien om gras-aren te beperken.” 

Kruipers 

Grasaren, ook wel ‘kruipers’ genoemd, kunnen levensgevaarlijk zijn voor honden. Ze kruipen onder de huid, in de oren of in de ogen, soms met de dood tot gevolg. Voormalig Hart voor Den Haag raadslid René Oudshoorn vroeg hier in 2019 al aandacht voor (1). In de beantwoording op zijn schriftelijke vragen antwoordde de gemeente dat het onmogelijk is om grasaren actief te bestrijden, omdat ze zo verspreid voorkomen. En om de biodiversiteit te bevorderen is het maaibeleid aangepast en wordt er juist minder gemaaid. Daarmee is wat de gemeente betreft de kous af. 

Veilig snuffelen 

Raadslid Coen Bom, Oudshoorn’s opvolger op dit dossier, vindt dit absoluut niet afdoende: “Volgens de gemeente moeten hondenbezitters zélf maar opletten waar de hond loopt. Alsof je kunt voorkomen dat de honden in contact komen met grasaren. Dat vragen wij ook niet van de gemeente, maar zorg wel dat de wandelpaden en bermen gemaaid worden, zodat ook aangelijnde honden op de meest voor de hand liggende plekken veilig kunnen snuffelen.” 

Petitie 

Bom ondersteunt de petitie van de Hondenbescherming (2), waarin de bond gemeenten oproept om grasaren langs looppaden in recreatie- en hondenlosloopgebieden te maaien. En het maaisel ook goed op te ruimen. Bom: “Grasaren komen voornamelijk voor in de zomer dus qua extra arbeid is het te overzien. Van dierenartsen horen we dat zij wekelijks enkele tientallen honden met grasaren moeten behandelen, helaas niet altijd met een goede afloop. Dus daarom roep ik op om de petitie te ondertekenen en vraag ik nogmaals aan de gemeente om het maaibeleid daarop aan te passen.”  

Bom stelt nogmaals schriftelijke vragen aan het college