Richard de Mos en Ralf Sluijs: “Stadsbestuur moet boven elke twijfel verheven zijn”

Het door Doofpot66 achtergehouden rapport, met stevige conclusies over grensoverschrijdend gedrag van het prominente partijlid Frans van Drimmelen, zet nu ook de nieuwe Haagse formatiepoging voor een nieuw college onder druk. Het huidige stadsbestuur is namelijk een grote klant bij het lobbykantoor Dröge & Van Drimmelen van de in opspraak geraakte Van Drimmelen. Hart voor Den Haag wil volledige inzage in het MeToo rapport en vraagt opheldering over de aard en omvang van de opdrachten aan het lobbybureau van de vooraanstaande D66’er. ‘Eerst duidelijkheid voordat we bij de nieuw aangestelde verkenners aanschuiven.’
De publicaties (1) (2) van De Volkskrant over Van Drimmelen zijn ook in de Hofstad ingeslagen als een bom. De D66’er heeft zich ’grensoverschrijdend gedragen door een patroon van contactpogingen’, zou de conclusie van het onderzoek zijn wat door de partijtop achtergehouden wordt. De politie zou ook een waarschuwingsgesprek hebben gevoerd met Van Drimmelen over zijn gedrag. “Dit is heel ernstig. Wij willen dan ook inzage hebben in dit rapport”, zegt fractievoorzitter Richard de Mos van Hart voor Den Haag. “Inwoners van onze stad moeten vertrouwen hebben in het stadsbestuur. Dat kan alleen als het stadsbestuur boven elke twijfel verheven is. Signalen van seksuele intimidatie, machtsmisbruik en een doofpotcultuur bij de partij die nu het voortouw heeft bij de vorming van een nieuw stadsbestuur, moeten we zeer serieus nemen”, zegt De Mos die transparantie van D66 eist.

Belangenverstrengeling

Ook het lobbywerk van de verguisde Van Drimmelen roept bij de grootste partij vragen op. “Dröge & van Drimmelen weet hoe de politieke arena eruit ziet en het spel gespeeld wordt”, valt te lezen op de website van het adviesbureau. De gemeente Den Haag is een belangrijke opdrachtgever (3) van het het lobbyistenkantoor waar ook oud-wethouder Ingrid van Engelshoven (D66) partner en mede-eigenaar van was. “Los van het feit dat we met zo’n viespeuk niks te maken moeten willen hebben, dringt ook de schijn van belangenverstrengeling zich op”, zegt raadslid Ralf Sluijs die inzage wil in de opdrachten die de gemeente verstrekt heeft aan Dröge & van Drimmelen. “Het bureau lobbyt bijvoorbeeld ook voor het deelscooter bedrijf Felyx wat in 2019, op initiatief van D66-wethouder Van Asten, als eerste aanbieder in Den Haag mocht starten. Ik wil graag weten of er contact geweest is tussen het kantoor van Van Drimmelen en Van Asten”, stelt Sluijs die toevoegt dat Van Drimmelen naast oud-penningmeester van het hoofdbestuur ook een prominent lid is van de Haagse afdeling van D66. “De integriteit van het stadsbestuur staat bij ons hoog in het vaandel. Juist daarom is het goed om volledige transparantie te betrachten over de banden tussen het college en Frans van Drimmelen”, zegt Sluijs die alle communicatie tussen het kantoor en de gemeente opvraagt via een WOB-verzoek.

Formatieproces
Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen aan burgemeester Jan van Zanen. “Dat doen we in zijn hoedanigheid als voorzitter van het college en houder van de integriteit. De gevraagde informatie en antwoorden wil Hart voor Den Haag wel eerst hebben voordat we aanschuiven bij de verkenners Bredenoord en Sneller. Voor de snelheid van de vorming van een nieuw stadsbestuur hopen we dus op spoedige beantwoording”, besluiten De Mos en Sluijs.

Lees hier onze schriftelijke vragen

(1) https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/d66-verzwijgt-grensoverschrijdend-gedrag-door-prominent-partijlid~b4cacf4a/ 
(2) https://dr2.nl/opdrachtgevers/
(3) https://dr2.nl/opdrachtgevers/