De Mos: ‘Helaas weinig daadkracht bij verbeteren veiligheid’

Hart voor Den Haag is teleurgesteld in de beantwoording van het stadsbestuur op vragen van de partij inzake het verbeteren van de veiligheid.

De Mos: ‘De burgemeester heeft de mond vol van het bestrijden van ondermijning, maar bij concrete verzoeken van ondernemers geeft hij niet thuis, die kunnen namelijk fluiten naar het door hen gewenste cameratoezicht (1). Ondanks een reeds aan incidenten en het feit dat ondernemers stellen dat het vijf voor twaalf is rondom het Lorentzplein (2), stelt Remkes in beantwoording op mijn schriftelijke vragen dat hij ‘geen aanleiding’ ziet tot het (tijdelijk) toepassen van flexibel cameratoezicht, daarmee laat hij de ondernemers in de steek’.

Ook wordt er geen haast gemaakt met het bestrijden van mogelijk malafide winkeltjes die volgens ondernemers als paddenstoelen uit de grond schieten. “Met ‘we onderzoeken’, ‘we gaan kijken’ en ‘waar mogelijk’ kretologie schiet het Lorentzplein niets op’, stelt Richard de Mos die van het stadsbestuur wil weten hoe de extra surveillance door politie en handhavingsteam is geïntensiveerd. “Wij krijgen namelijk andere signalen”.

(1,2) https://www.ad.nl/den-haag/eigenaar-baran-ziet-hoe-zijn-poolse-supermarkt-wordt-doorzeefd-met-kogels-mijn-hart-stond-stil~a92b04fd/

(3) https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/547659