Raadslid Coen Bom: “Hoe hier met bewoners en ondernemers is omgegaan, gaat echt alle perken te buiten!” 

Voornemen 

Er was al eerder veel ophef over het voornemen van het college omtrent het opbreken van de Keizerstraat. De straat zou maandenlang van gevel tot gevel open moeten om een waterkering aan te leggen en dat terwijl de meeste ondernemers nog moeite hebben om op te krabbelen na de Corona crisis. Daarom willen ze uitstel van de plannen, maar óók een herziening van de proportionaliteit van de maatregelen. Raadslid Bom van Hart voor Den Haag heeft op 18 mei schriftelijke vragen gesteld aan het college, maar volgens Bom rammelt de beantwoording aan alle kanten: “Het college stelt dat er volop overleg is geweest met ondernemers en omwonenden, maar dat is pertinent niet het geval.” 

Geen inspraak; voldongen feit 

Er leek dan eindelijk een moment om in overleg te treden met de gemeente. In ‘De Maatschappij’ kwam de uitvoerend ambtenaar om de belanghebbenden te woord te staan. Bottom line: de opdracht aan de aannemer wordt woensdag getekend, dus het gaat sowieso door; de straat gaat maanden open, wat er ook gebeurt. Voorzitter van de ondernemersvereniging, Remco Striegel, is woedend: “Wij hebben echt alles geprobeerd om in gesprek te komen met de gemeente want niémand wil dit, op een handjevol bewoners na.”  

Bom begrijpt de woede volledig: ”Terwijl ik twee maanden moest wachten op de beantwoording van mijn schriftelijke vragen, waarin ik kort gezegd vraag om minimaal 1 of 2 jaar uitstel en heroverweging van de proportionaliteit van dit miljoenenverslindende project, heeft de gemeente de bulldozers bij wijze van spreken al klaar staan. Naar de terechte zorgen van de belanghebbenden wordt niet eens geluisterd, de gestuurde mails worden niet beantwoord en de wethouder hebben ze hier nog nooit gezien. Als je in je voortbestaan wordt bedreigd mag je toch in iéder geval verwachten dat ze naar je argumenten luisteren, of niet soms? En maar klagen dat het vertrouwen in de politiek zo laag is.” 

WOO-verzoek 

Remco Striegel van de ondernemersvereniging gaat via een WOO-verzoek (Wet Open Overheid) vragen of de gemeente kan aantonen dat er inderdaad sprake is geweest van enige vorm van inspraak, zoals het college beweert. Striegel: “De opdracht vanuit de motie in de Gemeenteraad was namelijk bij aanvang van dit hele project: Is de gemeente bereid om in samenwerking met de bewoners en ondernemers te zoeken naar een oplossing?’ Dat is dus nooit gebeurd. Daarnaast wil ik wel eens weten hoeveel huishoudens en ondernemers daadwerkelijk te maken hebben met wateroverlast. Is zo’n enorme operatie wel gerechtvaardigd? En tenslotte wil ik weten wat de uitkomst was van de enquête die onlangs werd gehouden over de opbrekingen.” 

Coen Bom van Hart voor Den Haag ziet de uitkomst van het WOO-verzoek met belangstelling tegemoet maar is ook strijdbaar: “Ik mag aannemen dat er geen handtekening wordt gezet of opdracht wordt verstrekt voordat hier duidelijkheid over is verschaft. Zo’n minachting van belanghebbenden is zeer kwalijk. Dit kun je niet oplossen door te zeggen: ‘Dit gaan we doen of jullie het er nu mee eens zijn of niet’.”