Raadslid William de Blok: “Regie nemen door maatregelen woningmarkt in te voeren”  

Komende woensdag bespreekt de gemeenteraad de bevolkingsprognose van Den Haag. Tot 2040 zullen er zo’n 80.000 nieuwe inwoners bijkomen zo valt in de prognose te lezen. Dat betekent een toevoeging zo groot als de stad Schiedam. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de raad, vindt dat het absorptievermogen bereikt is en pleit voor maatregelen om de bevolkingsgroei te remmen.


De enorme toename heeft namelijke forse gevolgen voor de druk op de voorzieningen in de stad maar ook op de woningmarkt. Dit terwijl er al een enorm tekort is aan sociale huur- en starterswoningen. “Wat mij behoorlijk dwars zit is dat met de huidige bevolkingsprognose de druk op met name de sociale huur markt niet afneemt”, zegt raadslid William de Blok die erop wijst dat er nu al zo’n 150.000 woningzoekenden zijn voor een sociale huurwoning. “Er gaan tot en met 2030 pakweg 10.000 sociale huurwoningen gebouwd worden maar de bevolkingsgroei in die periode is 50.000. Een groot deel van de nieuwkomers zal ook aanspraak kunnen maken op die schaarse sociale huurwoningen. Dan kunnen we bouwen tot we een ons wegen maar als de vraag naar woningen harder toeneemt dan het aanbod schieten we per saldo niets op”, zegt De Blok die er ook grote moeite mee heeft dat statushouders binnen 14 weken een huis moeten krijgen maar andere mensen jarenlang moeten wachten. “Hierdoor worden de eigen inwoners nog verder verdrongen op de huizenmarkt. Dit is onacceptabel en moet nu stoppen, het absorptievermogen van de stad is bereikt en de sociale cohesie is in veel wijken, zeker de zwakkere, al ver te zoeken”, aldus De Blok. Fractievoorzitter Richard de Mos pleitte er vorige week bij de algemene beschouwingen nog voor om de wettelijke taakstelling niet langer uit te voeren.

Voorrangsverklaring Hagenezen

Hart voor Den Haag maakt zich grote zorgen over de bevolkingsgroei. “In bouwplannen zien we steeds hetzelfde patroon, alle aandacht gaat naar het bouwen van woningen. De claim op ruimte om de bevolkingsgroei te faciliteren en woningen te bouwen is zo groot dat er geen ruimte is voor voorzieningen zoals scholen, zorg en speelplekken voor onze kinderen. Recent zagen we het Bronovo ziekenhuis dat plaats moet maken voor appartementen en zelfs partijen die opriepen om daar Afghaanse vluchtelingen op te vangen,” aldus De Blok. Daarom moet er wat Hart voor Den Haag betreft een onderzoek komen naar mogelijke maatregelen om de bevolkingsgroei in Den Haag af te kunnen remmen. “Het invoeren van economische en maatschappelijke gebondenheid is zo’n maatregel. Rond station Laan van NOI komen straks mooie huurappartementen. Ik heb liever dat deze appartementen door Haagse starters worden betrokken dan door Amsterdamse yuppen die vanaf de Laan van NOI in 20 minuten op de Zuidas staan,” besluit De Blok. 

Hart voor Den Haag doet haar voorstellen woensdag in de commissie.