De raadsleden Dubbelaar en Sluijs, van de lokale politieke partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, hebben eind november gevraagd om meer handhaving in het Haagse Zeeheldenkwartier. In de periode rondom de feestdagen had de grote kerstboom op het Prins Hendrikplein te maken met vandalisme en was er volgens bewoners sprake van jongerenoverlast. Het stadsbestuur geeft in antwoorden aan dat zij extra toezicht zal houden op het plein (1).

‘Goed dat het is opgepakt en er extra is gesurveilleerd door de politie. Helaas heeft dit niet kunnen voorkomen dat in januari weer sprake was van vandalisme. Hierbij moest de brandweer zelfs in actie komen om een kerstboom te blussen. Er is wel degelijk sprake van overlast’, aldus raadslid Dubbelaar.

Raadslid Sluijs vindt het teleurstellend dat er negatief is gereageerd op het verzoek voor cameratoezicht. ‘De noodzaak voor cameratoezicht moet worden aangetoond’, stelt het college. ‘Het in brand steken van een kerstboom en een spandoek had daarmee wel voorkomen kunnen worden. Wij blijven ons inzetten om de overlast aan te pakken’, besluit Ralf Sluijs.

De raadsleden van Hart voor Den Haag zullen de overlast op het plein nauwlettend volgen en in de gaten houden.

Antwoorden op schriftelijke vragen – Opnieuw vernielingen in het Zeeheldenkwartier, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/632903

Website District8 – Kerstbomen en spandoek in brand op Prins Hendrikplein Den Haag, https://district8.net/kerstbomen-en-spandoek-in-brand-op-prins-hendrikplein-den-haag.html