In een Knarrenhof kijken bewoners naar elkaar om en daardoor kunnen ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ontmoeting en onderlinge betrokkenheid worden versterkt en eenzaamheid tegengegaan. Afgelopen donderdag werd een Hart voor Den Haag motie die hiertoe opriep om zo’n woonvorm in Den Haag te lanceren aangenomen. 

Tijdens de beraadslaging in de commissie Samenleving over het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020 – 2022 heeft Hart voor Den Haag / Groep de Mos raadslid Janice Roopram onder meer gevraagd naar de woonvormen voor senioren. Indien er in de commissie Ruimte het debat wordt gevoerd over senioren en huisvesting vraagt ook raadslid William de Blok wanneer Den Haag een woonvorm zal realiseren zoals Ben Oude Nijhuis en de Knarrenhofjes.

Het aantal Haagse senioren zal de komende jaren toenemen. In 2020 woonden er bijna 80.000 inwoners van 65 jaar en ouder in onze stad. Naar verwachting zal dit aantal oplopen tot 120.000 senioren in 2040. Dat is 20% van de Haagse bevolking en bijna een verdubbeling ten opzichte van 2010. Het overgrote deel van deze senioren woont, vaak naar eigen wens, thuis. Dit wordt ook aangegeven in het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag. De stijging van het aandeel zelfstandig wonende senioren betekent dat de stad verandert.

Den Haag heeft zich sinds 2014, als eerste Nederlandse stad, zich aangesloten bij het wereldwijde netwerk van seniorvriendelijke steden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft samen met senioren in kaart gebracht waaraan een seniorvriendelijke stad moet voldoen.

“De vergrijzing heeft grote gevolgen voor onder meer de woningmarkt en zorg. Ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen en verhuizen op hoge leeftijd dan ook niet of nauwelijks. De Knarrenhof is ideaal voor een senior die zelfstandig wil blijven wonen en die steeds minder of niet op mantelzorg en kinderen wil terugvallen,” zegt Janice Roopram.

Knarrenhof is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Knarrenhof is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. De Meergeneratiehofjes zijn bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige buren waar nodig middels vooral veel aandacht voor elkaar.

In de Woonagenda is opgenomen dat de gemeente actief aan de slag gaat met marktpartijen om nieuwe huisvestingsvormen voor ouderen te realiseren, zoals kleinschalige woonvormen en groepswonen. “Het is tijd om boter bij de vis te leveren. De gemeente zegt Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in Den Haag te omarmen. Dat is precies wat de Knarrenhofjes zijn. Dus aan de slag ermee,” zegt raadslid William de Blok.

“Belangstellenden voor Knarrenhof zijn sociale mensen die snel klaar staan voor anderen en dat wil je vooral nu in deze tijden van corona toch kunnen realiseren in onze mooie stad voor de ‘kwetsbaren’ onder ons,” aldus Janice Roopram.

Raadsleden William de Blok en Janice Roopram zijn in gesprek met Stichting Knarrenhof. Zij hebben vernomen dat er in Den Haag zo’n 600 geïnteresseerden zijn die zich hebben aangemeld bij de stichting.