Raadsleden De Mos en Sluijs willen verbinding met wijkpark, open achterkant met terrassen

Het winkelcentrum Mariahoeve staat te koop; dit is dé uitgelezen kans om wensen vanuit de buurt kenbaar te maken bij potentiële kopers. “We willen dat de gemeente hier een sturende en faciliterende rol gaat spelen”, stellen de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Ralf Sluijs.

Afgelopen week hield Hart voor Den Haag samen met Wijkberaad Mariahoeve een wijkschouw, waarbij ook het winkelcentrum werd bezocht.

“Dit winkelcentrum heeft enorme potentie. De nu gesloten achterkant zorgt echter voor een kil gebeuren en een plek waar mensen zich onveilig voelen”, aldus De Mos, die met het aanwezige water en het aangesloten wijkpark verborgen parels ziet. “Hoe mooi zou het zijn als we de achterkant van het wijkcentrum openmaken en er terrassen langs en over het water komen, met zicht op een park? Geef daarbij ook ruimte aan kiosken of een bazarstraat”. Raadslid Ralf Sluijs ziet ook in het nu versteende dak enorme kansen. “Maak dat dak groen , wellicht met hobby moestuinen erbij voor ouderen”.

Onlangs hield Hart voor Den Haag Haagse Hout op haar facebook een poll: 84% van de deelnemers vond dat het winkelcentrum levendiger kan. “Er waren ook tal van goede tips. Gewild voor de leegstaande panden zijn een HEMA of een LIDL, maar ook is er behoefte aan kleinere winkels zoals een kluswinkel of een hippe kleding of schoenenwinkel. Ook was er behoefte aan een goed openbaar toilet en een speelplek voor kinderen”. aldus Sluijs die stelt dat de gemeente in samenwerking met de eigenaar zaken voor het winkelcentrum moet gaan acquireren”.

De partij stelt vragen aan het stadsbestuur.