Ralf Sluijs: “Gemeente die eigen afspraken schendt is geen knip voor de neus waard”

In een tijd waarin burgers steeds meer verlangen naar verantwoordelijk bestuur en transparantie, weigert de gemeente Den Haag om haar eigen afspraken na te komen en controle uit te oefenen op de inhuur van externe krachten. Hart voor Den Haag eist opheldering. 

“Het is ronduit schokkend dat Den Haag, van de grootste steden van Nederland, het zwaarst leunt op externe inhuur, ondanks herhaalde waarschuwingen voor de risico’s die dit met zich meebrengt”, zegt raadslid Ralf Sluijs die wijst op het recente debacle rondom de bouw van cultuurpaleis Amare, waarbij een gebrek aan transparantie en controle heeft geleid tot miljoenenoverschrijdingen.

Schoffering 

“Het is duidelijk dat het college haar beloften aan de inwoners van Den Haag structureel schendt door geen controle te hebben op de kwaliteit en bovenal de kosten van peperdure externe inhuur. Een stadsbestuur dat de eigen afspraken met voeten treedt is geen knip voor de neus waard”, zegt Sluijs die stelt dat het ook een ‘schoffering’ is van de gemeenteraad omdat die in 2020 unaniem een motie aannam om de externe inhuur zoveel mogelijk te beperken. “De Haagse belastingbetaler wordt zo toch recht in het gezicht uitgelachen?”, aldus Sluijs die namens de grootste partij opheldering eist van het college. “De belangen van de Haagse burgers mogen niet langer worden verwaarloosd ten koste van inefficiënt beheer en financiële verspilling. Het is de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur om de externe inhuur zo snel mogelijk drastisch terug te dringen, de eigen afspraken na te komen en de glasheldere opdracht van de gemeenteraad uit te voeren”, besluit Sluijs.

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen.