Janice Roopram: “Autospiegels worden er wekelijks af gereden”

Bewoners in en rondom de Loosduinse Hoofdstraat ervaren nog steeds een onveilige verkeerssituatie op de versmalde rijbaan. In 2019 trok Hart voor Den Haag al aan de bel maar tot op de dag van vandaag is er nog niks gedaan. 

Het stadsbestuur had toegezegd om in gesprek te gaan met de Loosduiners. Helaas geven bewoners aan dat er geen contact is geweest en dat er dus aan de onveilige verkeerssituatie niets is gedaan. “Het is echt onbegrijpelijk. Bewoners voelen zich niet gehoord en raakten zeer ontstemd over de opmerking in de beantwoording van onze vragen dat het stadsbestuur de ‘aanname’ niet kan bevestigen dat trottoirfietsen een direct gevolg is van automobilisten die te dicht op de fietsers rijden,” zegt gemeenteraadslid Janice Roopram. “Ik ben benieuwd wat dan de mogelijke oorzaak dan zou moeten zijn volgens het college. En het gaan niet om aannames, het gaat hier om feitelijke informatie die bewoners kunnen aantonen met video’s en foto’s!”

Parkeren op de stoep

Het stadsbestuur stelt dat het versmallen van de Loosduinse Hoofdstraat bedoeld was om de verkeersveiligheid te verbeteren, omdat een smallere weg zou leiden tot een lagere snelheid van het gemotoriseerde verkeer. De weginrichting zou de verkeersdeelnemers uitnodigen om alerter te zijn en voorzichtiger verkeersgedrag vertonen. “Bewoners geven aan dat dat de verkeersveiligheid juist is verslechterd door het versmallen van de Loosduinse Hoofdstraat. Nog steeds worden autospiegels eraf gereden, rijden fietsers en scooters over het trottoir. Bewoners parkeren hun auto’s half op de stoep uit angst dat hun autospiegels eraf gereden worden. Ook vrachtwagens rijden door de Loosduinse Hoofdstraat waardoor zowel fietsers als scooters zich niet veilig voelen en dus gebruik van de stoepen. Ook de supermarktbusjes parkeren op het voetpad om de boodschappen af te leveren wat ook weer zorgt voor een onveilige verkeerssituatie voor bewoners,” aldus Roopram die samen met Hart voor Den Haag wijkvertegenwoordiger Laurens Boers, in gesprek is gegaan met bewoners. “De Loosduiners willen zo snel mogelijk actie. Een concreet plan van aanpak in samenspraak met de bewoners”, aldus Roopram.

Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen. 
Lees hier onze schriftelijke vragen