René Oudshoorn: “Juist op zondag zien we de enorme bergen stinkend afval rondom de ORAC’s. Dit moet anders!”

Het lukt het Haagse stadsbestuur maar niet om de enorme afvalberg en bijplaatsingen van afval onder controle te krijgen. Dit constateert Hart voor Den Haag/Groep de Mos, de grootste partij in de Haagse gemeenteraad. Volgens hen ligt het zwaartepunt van de afvaldumping in het weekend.

René Oudshoorn: “Juist op zondag zien we de enorme bergen stinkend afval rondom de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) en het grofvuil op straat liggen. Bewoners zijn dan vrij en hebben tijd om hun troep uit huis te verwijderen en dat gaat heel vaak niet volgens de regels. Ik heb de wethouder eens gevraagd waarom er niet op zondag kon worden opgehaald maar dat schijnt financieel niet haalbaar te zijn. Afgelopen zomer introduceerde wethouders Van Tongeren en Bredemeijer het actieplan ‘Schone stoep’, maar nog steeds is het dweilen met de kraan open. Dagelijks zien we de meest ranzige beelden van afvalhopen op straat en ons Twitteraccount @wijruimenop. Dit moet anders!”

Oudshoorn spreekt van een “verkeerde zuinigheid”: “Zet capaciteit in om de dumpingen bij de bekende hotspots ook op zaterdag en zondag op te halen, zowel het restafval als het grofvuil. Reageer direct en adequaat op meldingen, dit gecombineerd met handhavingsacties. Ook hier met het zwaartepunt in het weekend wanner dit het meest nodig is. Uiteindelijk moeten de afvalbergen toch worden opgeruimd, want vaak lukt dat niet eens meer op maandag zodat de stinkende afvalberg nog langer blijft liggen. Een waar feestmaal voor ratten en meeuwen dus, die zich prima thuis voelen in zo’n omgeving en ook nog eens een bedreiging voor onze volksgezondheid creëren”. 

Nu alle maatrelen niet genoeg effect hebben, wordt het tijd voor drastische maatregelen. Daarom verzoekt Oudshoorn het stadsbestuur om de afvalberg met inzet van de ophaaldienst en handhaving in het weekend te bestrijden, dit in het kader de week van de afvalvermindering die start op 22 november. Ook bepleit hij opnieuw voor flexibel cameratoezicht op hotspots en een progressief sanctiesysteem voor notoire afvalhufters, de zogenaamde ‘hufterboete’.

Lees hier onze schriftelijke vragen