Afval naast de containers is een van de grootste ergernissen onder de inwoners van de stad. Hart voor Den Haag maakt zich daarom al jaren hard voor een schone straat. In zijn korte tijd als wethouder Buitenruimte kwam De Mos met een legio aan maatregelen: Een Rattenoffensief, een voederverbod in wijken met overlast van ratten en meeuwen, een oplaatverbod voor ballonnen om zwerfvuil en dierenleed tegen te gaan, meer handhavers en een doorlopende campagne Schoon, doen we gewoon. Daarnaast lobbyde hij bij het Rijk voor de invoering van een zogeheten hufterboete, teneinde afvalveroorzakers zwaarder te straffen. Als raadslid zet De Mos zijn strijd tegen de Haagse Afvalberg onverminderd voort. Zo blijft hij wedijveren voor hogere boetes, meer handhaving, de inzet van flexibel cameratoezicht bij afval hotspots en het vaker legen van containers en prullenbakken. Met het Twitteraccount @GDMRuimtOp meldt de partij actief illegale bij plaatsingen actief bij de gemeente en via het mailadres afval@hartvoordenhaag.nl roept de partij stadsgenoten op om met oplossingen te komen voor het afvalprobleem.

Ondertussen opent de grootste partij van Den Haag een nieuwe aanval op vervuilers.

‘’Vervuilers moeten veel harder worden aangepakt. Daarom roep ik het stadsbestuur op om recidiverende afvalhufters, naast boetes, ook verplicht afval op te laten ruimen in de eigen wijk. Onder het principe Three Strikes You’re Out, wordt het na de derde keer de viespeuk uithangen, papierprikken in je eigen wijk. Wie niet luisteren wil moet maar voelen en krijgt een week veegcorvee,’’ aldus De Mos, die zijn voorstel middels schriftelijke vragen bij het stadsbestuur onder de aandacht heeft gebracht.

Opvoeren jacht op afvaldumpers

Hart voor Den Haag wil dat handhavers ook gerichter gaan controleren op het dumpen van afval.

“Het dumpen van illegaal afval vindt vooral ’s avonds en ’s nachts plaats. Om de pakkans te vergroten, wil ik van het stadsbestuur weten of ook buiten kantoortijden de jacht op afvaldumpers wordt geopend”, aldus De Mos, die pleit voor gerichte controles.

Lees hier onze schriftelijke vragen