Jelle Meinesz: “Als we niets hadden gedaan dan was dit er stilzwijgend doorheen gedrukt, zonder draagvlak”

Hart voor Den Haag is verbaasd over het “knettergekke” besluit van het college om in Moerwijk de parkeereis los te laten. Voor het project Assumburgweg (voormalige brandweerkazerne) wil het college een gedeeltelijke vrijstelling van de parkeereis te verlenen voor 304 parkeerplaatsen. Dit terwijl er 537 appartementen worden gerealiseerd in het bouwplan aan de Assumburgweg. Er worden in totaal 204 parkeerplaatsen in de parkeergarage gerealiseerd. In 2018 werd een motie om specifiek op deze locatie de parkeernorm te laten vieren nog door een meerderheid verworpen.

Het college wil de bewoners van Moerwijk Oost volgens eigen zeggen “opmerkzaam maken” op het feit dat betaald parkeren de parkeerdruk niet zou laten stijgen en stelt daarom betaald parkeren in Moerwijk Oost voor. “Inmiddels is door berekeningen duidelijk geworden in welke mate de parkeerdruk in het gebied als gevolg van de gebiedsontwikkelingen mogelijk kan gaan stijgen: van 69% tot 87%. Deze stijging van de parkeerdruk zal niet of nauwelijks optreden als besloten zou worden tot de invoering van betaald parkeren.” Zo schrijft het stadsbestuur. Hart voor Den Haag twijfelt aan deze cijfers, want de metingen zijn een momentopname en in de omliggende gebieden is de parkeerdruk meer dan de norm.

Raadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag vindt de gang van zaken absurd. Hij verwijst naar een motie die verzocht om de parkeernorm specifiek voor dit project los te laten en door de raad is verworpen. Meinesz: “Ondanks een verworpen motie wordt er tóch een lagere parkeernorm in Moerwijk doorgedrukt. Op 25 januari 2018 waren VVD, PvdA, CDA en wijzelf tegen dit voornemen. Ik tel in de huidige verhoudingen minstens 25 zetels van de 45 tegen. Toen geen meerderheid en nu nog steeds niet. Als we niets hadden gedaan dan was dit er stilzwijgend doorheen gedrukt, ondanks een raadsmeerderheid die tegen is. Ik wil hier een motie over indienen: handhaaf de parkeernorm naast OV-knooppunt Moerwijk. De wijk wordt al gillend gek er moeten parkeerplaatsen bij in plaats van meer te bouwen zonder nieuwe parkeerplekken!”

Donderdagochtend 12 december 2019 vergadert de raad over het voornemen, nadat Hart voor Den Haag het document heeft geagendeerd. Meinesz: “Als we niets hadden gedaan was dit er stilzwijgend doorheen gedrukt, ondanks een raadsmeerderheid die tegen is.”