Het wijzigen van de bestemming ter plaatse van De Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat ten behoeve van de realisatie van 78 appartementen stuitte begin dit jaar op veel verzet vanuit de buurt. Veel mensen in de buurt willen dat de kerk behouden blijft, daarnaast vinden omwonenden de bouwplannen te grotesk voor deze locatie. Hart voor Den Haag steunt de bewoners en springt (weer) in de bres. 

Buurtbewoners hebben massaal een petitie ondertekend die oproept tot behoud van de kerk. “Er waren meer dan 1.500 handtekeningen opgehaald. Het liefst zouden zij zien dat de maatschappelijke functie van het gebouw behouden blijft en wordt ingezet voor de gehele buurt”, zegt raadslid William de Blok die ook stelt dat de bewoners zich totaal niet betrokken voelen in de plannen en er van participatie geen sprake was.

Geliefd en gehaat

De grootste partij steunt de bewoners al langer en diende moties in om het bouwplan aan te passen en om een ontmoetingsruimte voor ouderen te realiseren op de locatie. Beide moties konden niet op een meerderheid rekenen in de Haagse gemeenteraad. “De overige partijen hebben helaas maar weinig op met de wensen van de wijk. De Ontmoetingskerk wordt geliefd en gehaat om zijn uitgesproken bouwstijl maar nu de kogel letterlijk door de kerk gaat en er een pompeus appartementen complex van negen woonlagen komt, is Waldeck-Zuid de grote verliezer,” gaf De Blok toen al aan. Uit de huidige plannen lijkt het alsof het nieuwbouwplan ‘Loos’ dichter bij de tuinen van de mensen aan de Pieter de Voisstraat komt te liggen dan waar eerder vanuit was gegaan. “Het lijkt er sterk op dat er meters worden gesmokkeld. Niemand wil een Berlijnse Muur in de tuin, maar dat is wel waar dit op begint te lijken,” briest De Blok.

Tijdens de behandeling van de begroting in de Haagse raad vraagt De Blok opheldering aan het stadsbestuur.