Soms krijgen initiatieven subsidie en gaat het om forse bedragen, zoals het geval is bij het huiskamerproject ‘De Laakse Lente’. Recent hebben de raadsleden Janice Roopram en Nino Davituliani schriftelijke vragen gesteld aan het college na binnengekomen klachten over dit huiskamerproject. De vragen zijn inmiddels door het college beantwoord. De vragen zijn besproken met onder meer Wijkberaad Laak Centraal, Stichting Wijkbus Laakkwartier en Stichting Ouderensociëteit LipA 1. Hieruit is gebleken dat er nog steeds onduidelijkheden zijn en een vervolgaanpak gewenst was. 

Raadsleden Janice Roopram en Nino Davituliani stellen vervolgvragen aan het college: “Hoe kan er zoveel willekeur zijn bij wijkgerichte initiatieven? De effectiviteit en het bereik vallen enorm tegen. Hoe kan er jaarlijks 20.000 euro uitgekeerd zijn aan een project met 80 leden, waarvan niet eens bekend is of zij de activiteiten wel hebben gevolgd? Het kan toch niet zo zijn dat er zeer grote verschillen zijn in subsidiebedragen tussen verschillende initiatieven die zich richten op dezelfde doelgroepen? Anderen doen goed werk, voor veel meer mensen en met een stuk minder subsidiegeld”, zegt Janice Roopram. Beide raadsleden vragen het college om een overzicht van de subsidiebedragen verstrekt door de gemeente maar ook naar de donaties van de vele fondsen en welk bedrag aan welke activiteit besteed is.

“In de beantwoording van de schriftelijke vragen (RIS 306256) stelt het college inzage te hebben gehad in de financiële administratie van de stichting in de vorm van een financiële en inhoudelijke rapportage. Wij zijn benieuwd of het college bereid is, conform artikel 12, derde lid van het Reglement van Orde voor de Raad, om de desbetreffende rapportage voor de raadsleden ter inzage te leggen,” zegt Nino Davituliani. “Aangezien er nog veel onduidelijkheid heerst omtrent de subsidieverstrekking en de uitbesteding hiervan hebben wij het college gevraagd om samen met de stadsdeeldirecteur van Laak in gesprek te willen gaan met Wijkberaad Laak Centraal, Stichting Wijkbus Laakkwartier en Stichting Ouderensociëteit Lipa A1. Zo creëer je rust en duidelijkheid voor alle partijen en natuurlijk de bewoners van Laak”, aldus Janice Roopram.

Lees hier onze schriftelijke vragen