Raadslid Jelle Meinesz: “Hoog tijd het functioneren van deze ondemocratische bekokstoof-club te onderzoeken. Ze schrappen de ene na de andere halte”

In 2014 is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) opgericht, momenteel een samenwerking van 23 gemeenten op het gebied van economie en vervoersautoriteiten. Hart voor Den Haag vraagt zich wat er in al die jaren is bereikt voor de gemeente Den Haag en heeft middels een aangenomen motie de gemeenteraad verzocht de Rekenkamer een onderzoek te laten doen naar de doelmatigheid van de MRDH.

“Wij zouden wel eens willen weten wat de MRDH de gemeente Den Haag concreet heeft opgeleverd sinds de oprichting. Steeds maar mooie rapporten, toekomstvisies en vage werkbesprekingen, maar ik vraag donderdag via een motie om de Haagse Rekenkamer onderzoek te laten doen wat de MRDH concreet voor ons heeft gedaan. Het lijkt nu veel te vaak op een ondemocratische bekokstoof-club die op enorme afstand staat van de burgers. Vraag de gemiddelde passant maar op straat wat de MRDH is, ik kan je garanderen dat niemand je dat goed kan vertellen”, aldus Jelle Meinesz

Opgeheven haltes per direct weer open

Tramhaltes zijn “tijdelijk” opgeheven vanwege de coronamaatregelen. Jelle Meinesz: “In dit geval is de raad volledig buitenspel gezet – in een aangenomen motie heeft de raad meer dan een jaar geleden verzocht om de opgeheven haltes met voorrang weer te laten openen. We zijn nu een jaar verder en nog steeds moeten ouderen een stuk verder lopen om met de tram te gaan. Bizar dus dat de gemeenteraad gisteravond mijn motie niet aannam om per direct de opgeheven tramhaltes weer te openen. In de motie verzochten we om in ieder geval de haltes Copernicusplein, Nieuwendamlaan, Fahrenheitstraat en Stuyvesantplein per direct weer te openen. Neem nu de ouderen in woonzorgcentrum Swaenensteyn, die moeten nog steeds met een hun rollator of rolstoel naar een dichtstbijzijnde halte – dat is niet te doen voor deze mensen.”