Deze week wordt in de gemeenteraad de Haagse welzijnsvisie besproken. Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Janice Roopram pleit al langere tijd voor meer duidelijkheid rondom de rol en resultaten van jongerenwerkers. Zij heeft onlangs gevraagd naar kleinere initiatieven die waardevol kunnen zijn, maar vaak weinig kansen krijgen door de aanwezigheid van grote welzijnsorganisaties. Donderdag zal Roopram hierop doorvragen.


Roopram: “We zijn voor een zo evenredig mogelijke inzet van welzijnswerk. Kleine initiatieven moeten ook de kans krijgen. Vaak zijn deze in staat om dichtbij de mensen die het nodig hebben initiatieven te ontplooien en maatschappelijke problemen aan te pakken. Recent is mijn motie voor meer inzicht in het Haagse welzijnswerk aangenomen, in juni. Een halfjaar naar dato is hier nog geen uitvoering aan gegeven. Het is dus hoog tijd dat het college met een antwoord komt! Het is nu voor de raad niet inzichtelijk genoeg hoe jongerenwerk in de wijken vorm heeft en wat er beter kan”. 
Transparantie is van groot belang, stelt Roopram: “Er gaat namelijk enorm veel gemeenschapsgeld naartoe. Wat gebeurt er met dit geld en welke doelen worden gehaald? En zijn de jongerenwerkers ook daadwerkelijk een rolmodel in hun buurt?” Donderdag 28 januari wordt de welzijnsvisie behandeld en zal Roopram de vragen stellen.