De Mos: “Snel werk maken van ons initiatiefvoorstel en aangenomen motie”

Hart voor Den Haag is bezorgd, maar niet verbaasd over het bericht dat er geen plek is voor nieuwe zorgbehoevende ouderen, omdat verpleegzorg in Den Haag vol raakt. Het aantal ouderen in Den Haag dat is aangewezen op verpleeghuiszorg groeit de komende vijftien jaar van 3760 naar 6700. Die kunnen niet allemaal in een verpleeghuis terecht: zo’n 2450 ouderen krijgen in 2040 verpleeghuiszorg buiten het verpleeghuis, blijkt uit nieuw onderzoek van ABF Research, een bureau dat gespecialiseerd is in bevolkings- en woningmarktprognoses. (1)“Treuzel niet langer met de bouw van nieuwe bejaardenhuizen, met verpleegzorg”, aldus Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos, die jongstleden december bij de begrotingsbehandeling samen met de raadsleden Rita Verdonk en Constant Martini het Initiatiefvoorstel Taskforce Ouderenhuisvesting indiende. (2) “Dit voorstel moet met spoed door het college worden behandeld, zodat samen met alle betrokken partijen wordt onderzocht hoe we de komende jaren daadwerkelijk (betaalbare) ouderenhuisvesting, mét verpleeghuiszorg, kunnen realiseren.”

Voordelen bejaardenhuizen

Het afbreken van bejaardenhuizen en de keuze om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen is een politieke miskleun geweest,” aldus De Mos, die stelt dat langer thuiswonen lang niet altijd een oplossing is. “Het is duur, ingewikkeld en leidt tot eenzaamheid. Het toch totaal onverantwoord dat we in Den Haag bijna 4.000 thuiswonende 65-plussers met dementie hebben? Bovendien staan heel wat mantelzorgers op omvallen omdat veel zorg voor kwetsbare ouderen volledig op hun schouders terecht komt.


De Mos ziet een legio voordelen in de terugkeer van bejaardenhuizen. “Naast investeren in de menselijke maat, zijn er bij het laten terugkeren van bejaardencentra ook veel andere voordelen. Bejaardenhuizen helpen tegen de eenzaamheid bij bejaarden. De zorg zal goedkoper worden, omdat de zorgmedewerkers niet meer hoeven te reizen tussen de verspreid wonende ouderen. Bejaardencentra zijn ook een wapen tegen de huidige woningnood. Er zal méér ruimte op de woningmarkt ontstaan omdat ouderen dan niet meer (gedwongen) in te grote huizen blijven wonen waardoor er plaats vrijkomt voor gezinnen.”


Aangenomen motie
De Mos roept het college ook op om snel werk te maken van de aangenomen motie van zijn partijgenoot Martini.Bij de Structuurvisie Den Haag Zuidwest 2040 is bepaald om ruimte te reserveren voor 1 tot 5 bejaardenoorden en 1 tot 5 GDO-achtige woonvormen (groepswonen).“Er is nu onvoldoende zorghuisvesting met enige vorm van bescherming, beschutting of begeleiding – zoals voor 2012 door bejaardenoorden/verzorgingshuizen geboden werd. De aangenomen motie brengt daar verandering in, maar moet dan wel snel worden uitgevoerd,” aldus De Mos. (3)


(1) https://www.ad.nl/den-haag/verpleegzorg-den-haag-raakt-vol-geen-plek-voor-meeste-nieuwe-zorgbehoevende-ouderen~aa17e138/
(2) https://www.hartvoordenhaag.nl/initiatiefvoorstel-hart-voor-den-haag-gemeente-pak-regie-nu-een-taskforce-ouderenhuisvesting/
(3) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13629881/1/G_11+HvDH+motie+Bejaardenoorden+en+beschutte+huisvesting+zijn+dringend+nodig+GEWIJZIGD