Coen Bom en Damiën Zeller willen rode-loper campagne: “Mensen verleiden om in het onderwijs te gaan werken”


Leraren die parttime werken, verleiden om fulltime te gaan werken met een bonus. Dat is volgens Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad dé oplossing voor het lerarentekort. “Als er vijf procent meer gewerkt wordt door bestaande leerkrachten, zal het tekort zo goed als verdwijnen,” stellen de Hart voor Den Haag onderwijswoordvoerders Coen Bom en Damiën Zeller, die een heus 7-puntenplan presenteren om het lerarentekort terug te dringen. Volgens het tweetal is het grote probleem in het basisonderwijs het grote aantal leerkrachten dat in deeltijd werkt. “Uit een eerder rekensommetje dat het ministerie van Onderwijs liet maken, bleek dat er in principe niet veel voor nodig is om het lerarentekort op te lossen. Als er vijf procent meer gewerkt wordt door bestaande leerkrachten en oudere docenten werken langer door, zal het tekort voor de komende jaren zo goed als verdwijnen.”
Bom en Zeller denken met een financiële bonus voor fulltimers, leraren te prikkelen meer te werken. “De gemeente Den Haag zal het lerarentekort helpen bestrijden als het leraren een bonus voor fulltimers in het verschiet stelt.”


Vakdocenten 
Naast een bonus voor fulltimers wil Hart voor Den Haag dat de gemeente helpt bij het verlagen van de werkdruk. “Het college moet eindelijk werk maken van het inzetten van zowel onderwijsassistenten als vakdocenten,” aldus Bom en Zeller. “Vanwege de enorme werkdruk is er veel uitval bij onderwijzers. Eerder wegbezuinigde klassen- en onderwijsassistenten, maar ook de inzet van vakdocenten, bijvoorbeeld voor de vakken gym, muziek en techniek/handvaardigheid, kunnen die werkdruk wegnemen.”


Onderwijscode 
En omdat gemotiveerde leerlingen én leraren, door een gebrek aan discipline, dwarsgezeten worden door raddraaiers die in de klas de boel op stelten zetten, vindt Hart voor Den Haag ook dat er een Onderwijscode moeten komen. Een code met gedragsregels waar leerlingen en ouders zich aan moeten houden en die docenten houvast bieden bij de handhaving van de orde in de klas. Enkele van deze gedrag bevorderende uniforme regels zijn: op tijd komen, petjes afzetten, het verplicht uitzetten van de smartphone en de leraar met ‘u’ aanspreken. 


Vicieuze cirkel 
Coen Bom noemt de staat van het onderwijs ronduit zorgwekkend: “Het probleem is dat we in een vicieuze cirkel zijn beland; om meer mensen de stap te laten maken naar het onderwijs is vermindering van de werkdruk nodig, maar die verminder je alleen door meer mensen. Met dit puntenplan proberen we die cirkel te doorbreken”
Ook Damiën Zeller, zelf leerkracht in spe, gaat het lerarentekort aan het hart: “Alles wat wij als gemeente kunnen doen om genoeg bekwame leerkrachten met een hart voor het kind voor de klas te krijgen, moeten we aangrijpen. Juist op de scholen waar de leerkrachten het hardst nodig zijn, zoals in Laak en de Schilderswijk, zijn de tekorten het grootst. Hier moet dan ook de meeste focus op liggen. Hopelijk kunnen we met ons plan veel stagiaires en startende- of gepensioneerde leerkrachten verleiden om op deze scholen stage te lopen en/of les te geven. 


Het totale 7-puntenplan 

1) Leraren die parttime werken, verleiden om fulltime te gaan werken met een bonus. 


2) Rodeloper-campagne intensiveren – maak Den Haag aantrekkelijk voor leraren (voorrang op een woning, ruime reiskosten vergoeding, gratis parkeren, gratis toegang bij gemeentelijke instellingen zoals bibliotheken en zwembaden etc.)


3) Verminder de werkdruk, ‘Studenten voor educatie’ uitbreiden, herbezien ‘passend onderwijs’; geeft te veel werkdruk. Stuur kinderen eerder naar speciaal onderwijs.

4) Enthousiasmeer oud-leraren (83.000 leraren met leerbevoegdheid zitten nu niet in het onderwijs). Daarnaast inzet om zij-instromers, maar ook pabo-afhakers van voorgaande jaren te enthousiasmeren om de studie te hervatten, bekijk huidige eisen en functioneren Pabo (45% 1e jaarsstudenten stopt ermee), oplossen hele tekort gaat nog jaren duren. Dan toch maar ‘startbekwame’ krachten in basisonderwijs, bij gebrek aan ‘vakbekwaam’. Dus echt in gesprek met afhakers van de PABO waar dat aan ligt.


5) Laat stagiaires van de lerarenopleidingen van de Haagse Hogeschool en Inholland PABO starten op ‘moeilijke’ scholen, Laak heeft grootste lerarentekort. Vaak blijven stagiaires hangen op de school waar ze worden geplaatst


6) Verbeter de veiligheid op school (een derde van de leraren voelt zich onveilig). Hanteer de ‘Onderwijscode’, met gedragsregels voor leerlingen, leraren EN ouders. Laat de wijkagent 1x per maand langskomen op school. Schoolcops, waar leerlingen gecontroleerd worden op wapens en drugs, op risicoscholen, teneinde de steeds heftiger wordende agressie in te dammen. 

7) Naast een bonus voor fulltimers moet de gemeente helpen bij het verlagen van de werkdruk door eindelijk werk te maken van het inzetten van zowel klassen- en onderwijsassistenten als vakdocenten.