Raadslid Davituliani: “Dit is je reinste willekeur. Twintig instellingen, van grote waarde voor de stad, die hun deuren gaan sluiten, maar wel miljoenen naar het onrendabele cultuurpaleis Amare!”

Hart voor Den Haag is blij dat Muzee Scheveningen, het belangrijke cultuuranker in stadsdeel Scheveningen, door de inspanningen onder meer Hans Willink en duizenden handtekeningen gered is. De partij is echter niet te spreken over de rest van de plannen in het ontwerp Meerjarenbeleidsplan cultuur 2021-2024. Het college stemt verder grotendeels in met het oordeel van de Adviescommissie en gooit de kraan dicht voor belangrijke theater, dans- en muziekinstellingen voor de stad. “Dit is pure culturele kapitaalvernietiging. Het behoud van Muzee, waar we al vanaf het begin voor hebben gepleit is wel het enige beetje goede nieuws”, zo stelt Nino Davituliani van de grootste partij in de Haage gemeenteraad.

Davituliani: “Het volkomen onverwachte en onbegrijpelijke advies van de commissie om een goed draaiend literair festival Crossing Border (28e editie) met een artistiek onderscheidende programmering, veel publiek en nationale en internationale uitstraling de nek om te draaien in het nieuwe kunstenplan – krijgt steun van de wethouder. De vermeende belangenverstrengeling van kerncommissielid Ellen Walraven, wordt dan ook volledig van tafel geveegd. Het opheffen van het Cultuuranker DiamantTheater is een groot verlies voor het stadsdeel en met name de wijken Mariahoeve en Bezuidenhout, waar veel bewoners niet de mogelijkheid hebben om op een laagdrempelige manier in hun eigen buurt met cultuur in aanraking te komen. Daarnaast is het DiamantTheater, met de verhuizing van het Koninklijk Conservatorium naar Amare, de enige podiumkunstinstelling die Haagse Hout nog rest.”

De Stichting Zuiderparktheater krijgt nul euro subsidie voor de programmering. Davituliani: “Pure onderwaardering en een armoedige benadering van goed werk door een stichting die zich juist in kwetsbare wijken wil inzetten om de sociale samenhang te verbeteren. Het succesvolle ensemble Ciconia Consort, met stijgende bezoekerscijfers, wordt afgestopt. Ook het festival Popdistrict krijgt niets meer, want zij worden afgestraft op samenwerking met externe partijen zoals de horeca. Belachelijk! Alles is je reinste willekeur. Maar ondertussen kunnen wel 20 instellingen, die van grote waarde zijn de inwoners van Den Haag, hun deuren gaan sluiten. Enkel en alleen omdat het college, met de komst van Amare, het kleine en middenkader niet meer relevant acht. De kleine wijkcultuur moet kennelijk wijken voor een elitair OCC, overigens met een exploitatietekort van bijna 3 miljoen per jaar.”

Lonneke van Leth Dans is uitgegroeid tot hét Haags dansgezelschap voor de jeugd en hebben een breed draagvlak binnen Den Haag. Het dansgezelschap prijst zich dan ook gelukkig met het groeiende publieksbereik en de waardering vanuit het Haagse onderwijs. Zo bereiken zij 17.000 kinderen per jaar en spelen een belangrijke rol binnen de danssector. Tot groot onbegrip van de partij wordt hier volledig aan voorbij gegaan en wordt Lonneke van Leth dans op punten als artistiek inhoudelijke kwaliteit en diversiteit, afgewezen. Davituliani: “Het lijkt in het advies alsof de ene instelling wel en de andere niet is gestraft voor het nog niet op orde hebben van een langetermijnvisie op culturele diversiteit. Ook lees ik in het advies de teksten bij instellingen waar de artistiek inhoudelijke kwaliteit niet op orde is, mist of onduidelijk is. De een krijgt daardoor geen subsidie meer, de ander wel. Het lijkt er sterk op alsof er met twee maten is gemeten en vooral de persoonlijke smaak van de commissie de boventoon heeft gevoerd. Schandalig dat de wethouder hierin meegaat. Dit is nota bene in de Binckhorst, waar al veel te weinig sport- en bewegingsfaciliteiten zijn.” Tot de grote teleurstelling van de partij gaat de kraan ook voor het dansgezelschap De Dutch Don’t Dance Division dicht. Davituliani: “Met het wegvallen van DDDD zal een belangrijke schakel in de Haagse culturele sector wegvallen. Dit kunnen we niet toelaten.”

Zo snel mogelijk besluit nodig
Davituliani kondigt aan van leer te trekken tegen het Kunstenplan in haar huidige vorm en wil het zo snel mogelijk behandelen in de gemeenteraad, zodat de culturele sector weet waar ze aan toe is: “Er is zo snel mogelijk een besluit nodig, zodat er duidelijkheid is”.