Raadslid Bom: “Gemaakte afspraak alsnog nakomen!”

Het internationaal jeugdtoernooi wat ADO Den Haag in het verleden altijd organiseerde moet tegelijk terugkeren met ADO in het Zuiderpark vindt Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad.

De laatste keer dat het toernooi georganiseerd werd, was in 2014. Toen ging het alleen niet door omdat er geen accommodatie gevonden kon worden. Sportwoordvoerder Coen Bom zegt dat een terugkeer van het befaamde jeugdtoernooi van weleer een enorme stimulans kan zijn voor jonge voetballers. “Bovendien had het Internationale Jeugdtoernooi van ADO een positieve impact op het Zuiderpark”, aldus Bom die stelt dat het roemruchte toernooi altijd een spektakel was.

Gedane toezegging nakomen

Bom wijst op de afspraak die oud-ADO-directeur Mattijs Manders en oud-wethouder sport Richard de Mos tijdens een handelsmissie in China met voormalig clubeigenaar United Vansen hebben gemaakt. (1)

“Door de wisselingen van zowel directeur, wethouder als clubeigenaar, is de klad in de gemaakte afspraak gekomen, waardoor nieuwe edities uitbleven. De terugkeer van ADO naar het Zuiderpark is dé kans om alsnog aan de slag te gaan om jaarlijks het voetbaltoernooi te organiseren.”

Vanavond dient Hart voor Den Haag onderstaande motie in bij een debat in de gemeenteraad. 

Motie: Haal Internationaal Jeugdtoernooi ADO terug

Indiener: Coen Bom en Richard de Mos, Hart voor Den Haag

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 mei 2024, ter bespreking van Gewijzigd voorstel van het college inzake trainingsaccommodatie voor ADO Den Haag in het Zuiderpark.

Constaterende, dat:

  • het Internationale Jeugdtoernooi van ADO een positieve impact op het Zuiderpark had en dat het roemruchte toernooi altijd een spektakel was;
  • dat oud-ADO-directeur Mattijs Manders en oud-wethouder sport Richard de Mos tijdens een handelsmissie in China met voormalig clubeigenaar United Vansen de afspraak hadden gemaakt het jeugdtoernooi terug te laten keren in het Zuiderpark;
  • door de wisselingen van zowel directeur, wethouder als clubeigenaar, de klad in de gemaakte afspraak is gekomen.

Overwegende, dat:

  • een terugkeer van het befaamde jeugdtoernooi van weleer een enorme stimulans kan zijn voor jonge voetballers en bovendien een positieve impact op het Zuiderpark heeft.

Verzoekt het college:

  • er samen met ADO voor te zorgen dat het Internationaal jeugdtoernooi tegelijk met thuiskomt van ADO in Zuiderpark wordt teruggehaald;
  • de raad over de uitkomsten te informeren.

* Weghalen wat niet van toepassing is.

NB. Ook kan een verzoek aan de raad worden gedaan. In dat geval wordt in plaats van ‘het college’ ‘de raad’ ingevuld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Coen Bom                                           Richard de Mos

Hart voor Den Haag                       Hart voor Den Haag