Raadslid Martinez van Andel: ‘Het groen in Den Haag moet beter onderhouden worden!’

Initiatiefvoorstel Mariahoeve blijf(t) groen, “Groenbeheer op maat, de pilot”, is unaniem aangenomen. Het initiatiefvoorstel van William de Blok en Carlos Martinez van Andel, roept het stadsbestuur op om beter en gerichter groenonderhoud te voeren, in samenspraak met de vele actieve groenorganisaties in de wijk Mariahoeve. In de eerste raadsvergadering van deze nieuwe raadsperiode verdedigde ons kersverse raadslid Carlos Martinez van Andel het initiatiefvoorstel.

“Ik had mij geen mooiere start als nieuw raadslid kunnen wensen. Het verdedigen van dit mooie initiatiefvoorstel, dat ook nog eens betrekking heeft op de wijk waar ik al 18 jaar woon. En dan wordt het ook nog unaniem aangenomen. Echt geweldig!”, aldus raadslid Martinez van Andel in een eerste reactie.

Mariahoeve is een uiterst groene, zo niet de groenste wijk van Den Haag. De wijk is door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed uitgroepen tot wederopbouwwijk van nationaal belang. Onder andere door de groene structuur van de wijk. Een veelgehoorde klacht van bewoners van de wijk is dat het groen matig tot slecht onderhouden wordt. En dat is eeuwig zonde. Groen moet juist gekoesterd worden. Het zorgt er namelijk voor dat mensen zich prettiger voelen als er veel groen in hun wijk is. Mariahoeve is zo’n wijk en verdient dan ook goed groenonderhoud.

Martinez van Andel, die momenteel nog voorzitter van Wijkberaad Mariahoeve is, hoopt dat de pilot snel van start kan gaan en een aanzet kan zijn voor gerichter groenonderhoud niet alleen in Mariahoeve maar uiteindelijk ook voor andere wijken in Den Haag.

(1) Initiatiefvoorstel Mariahoeve blijf(t) groen, “Groenbeheer op maat, de pilot”, https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/6/moties,_amendementen_en_initiatieven/679643