“Soms vraag je je echt af wat er in het hoofd van de gebruikers omgaat”

Al sinds de introductie van de deelscooters in Den Haag vraagt Hart voor Den Haag aandacht voor de overlast vanlukraak op stoepen achtergelaten deelscooters.

In het verleden stelde de partij al meerdere malen schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Maar wat de partij betreft is het uitblijven van structurele oplossingen voor het probleem nu echt verleden tijd.

Raadslid Carlos Martinez van Andel, die sinds het begin van de nieuwe raadsperiode al meerdere malen om oplossingen heeft gevraagd, wil dat de gemeente nu actief gaat optreden. Het raadslid constateert dat de gemeente Den Haag de verantwoordelijkheid voor de overlast die deelscooters veroorzaken volledig bij de aanbieders van de scooters laat en zelf nauwelijks tot niets doet om de overlast tegen te gaan.

Martinez van Andel: “Het is een ergernis die veel mensen zullen herkennen: stoepen die volledig geblokkeerd worden door Felix, Go Sharing of Check scooters. Soms worden die dingen echt op de meest onmogelijk plekken achtergelaten. Midden op blindegeleidestroken bijvoorbeeld. Als je zoiets ziet vraag je je echt af wat er door het hoofd van de gebruiker omgaat op het moment dat die besluit zo’n ding daar achter te laten”.

Het raadslid constateert dat de gemeente zelf niet actief handhaaft op foutgeparkeerde deelscooters, maar op haar website doorverwijst naar klachtenformulieren van de deelscooterbedrijven zelf. Wat Martinez van Andel betreft komt daar verandering en gaat de gemeente nu zelf ook verantwoordelijkheid nemen.

Martinez van Andel: “Het actieplan van de vorige wethouder, wat met veel bombarie werd aangekondigd, was een grote teleurstelling. Er stond slechts een gedeeltelijke oplossing in voor de kuststrook, maar de stad is nog wat groter dan dat.

Hart voor Den Haag wil dat in de apv (algemene plaatselijke verordening) een aparte passage wordt opgenomen waarmee opgetreden kan worden tegen de deelscooteroverlast. Ook wil de partij dat de Haagse My Clean City app dusdanig wordt uitgebreid dat mensen via die app eenvoudig een melding kunnen maken van een foutgeparkeerde deelscooter.

Martinez van Andel voegt er nog aan toe dat in andere steden wel adequaat wordt opgetreden tegen de overlast en dat in sommige gemeenten de scooters zelfs helemaal geweerd worden.

Hart voor Den Haag dient tijdens de raadsvergadering van 7 september aanstaande 2 moties in om de deelscooteroverlast nu eindelijk te kunnen aanpakken.