Fractievertegenwoordiger Mohamed Balah : ‘’Geen Smeerpijp door Transvaal‘’

Vorige week bracht een vertegenwoordiging van Hart voor Den Haag een werkbezoek aan de wijk Transvaal en bewonersorganisatie Transvaal Midden Noord. De bewoners voelen zich door de gemeente niet gehoord inzake leefbaarheid en bereikbaarheid van Transvaal. Fractievertegenwoordiger Mohamed Balah sprak met verschillende bewoners en de voorzitter van de bovengenoemde bewonersorganisatie. ‘’Bewoners hebben het gevoel dat inspraak bij veranderingen in hun wijk er toch niet toe doen, dat is een kwalijke zaak vindt Mohamed. Bewoners praten de blaren op hun tong op bewonersbijeenkomsten van de gemeente, maar zien in de uitvoering hun punten niet of nauwelijks terug. ‘’ 

Geen Smeerpijp door Transvaal
Ondanks de signalen uit de wijk wil de gemeente de komende jaren flinke aanpassingen doen in de bereikbaarheid, verkeersplannen voor Centrum Noord hebben de nodige gevolgen voor Transvaal. Het project Leiding door het Midden (WarmteLinq) is nog zo een voorbeeld, plannen opgelegd door het stadhuis waar bewoners, ondernemers en organisaties niet op zitten te wachten. “Bovengenoemde betrokkenen stellen dat de wijk straks onbereikbaar wordt en veranderd in een heuse bouwval, een wijk waar de straten een lange periode afgesloten zullen zijn of open gebroken zorgt voor de nodige spanning en vragen,” aldus Balah. 

Bereikbaarheid onder druk 

Hart voor Den Haag maakt zich samen met de bewonersorganisatie Transvaal Midden Noord ook grote zorgen over de bereikbaarheid van de winkeliers op de Paul Krugerlaan en de Kempstraat. Balah: ‘’De winkels in deze straten zijn goed voor de wijkeconomie en dragen enorm bij aan de lokale werkgelegenheid. Het is dan ook van groot belang dat deze winkelstraten bereikbaar blijven en getroffen ondernemers straks kunnen rekenen op nadeel compensatie mochten de plannen toch worden doorgedrukt.” 
Fractievertegenwoordiger Mohamed wil dat er geen ingrepen plaatsvinden zonder dat de bewoners worden gehoord. Balah: “Na het debacle met de pollers in de Schilderswijk is dit nu het volgende euvel. De wethouders van D66 (lees van Asten) en GroenLinks (lees van Tongeren) maken er een sport van om vooral de eigen visie over de stad uit te rollen zonder draagvlak. Deze D66 & GroenLinks visie op een wijk die totaal niet D66 & GroenLinks gezind is, getuige de 7e en 8e plek bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Transvaal spreken voor zich. Deze persoonlijke PR-show van deze partijen is een klap in het gezicht van de bewoners. 

Leefbaarheid onder druk 
Naast klachten over de bereikbaarheid staat ook de leefbaarheid in Transvaal enorm onder druk. Tevergeefs diende Hart voor Den Haag vorig jaar een initiatiefvoorstel in om de leefbaarheid te verbeteren en overbevolking aan te pakken.

Slecht onderhouden speelplaatsen en speeltoestellen, tekort aan fietsnietjes voor bewoners, enorme hoeveelheid zwerfvuil, bijplaatsingen bij ondergrondse afvalcontainers en het ontbreken van een winkeliersvereniging voor de Paul Krugerlaan. ‘’De Paul Krugerlaan is een drukke winkelstraat met potentie en draagt enorm bij aan de wijkeconomie en die kans moet je als gemeente optimaal benutten,” aldus Balah, die zijn fractievoorzitter Richard de Mos vragen laat stellen in de gemeenteraad. 
Hart voor Den Haag wil dat de gemeente een inventarisatie gaat maken van de wensen van bewoners in de openbare ruimte in de wijk. Extra handhaving op het dumpen van afval of het achter laten van zwerfvuil, de vervuiler krijgt de rekening. 
Hart voor Den Haag daagt het college uit om op korte termijn te komen met een actieplan voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de wijk Transvaal. Dit actieplan op te stellen samen met bewoners, ondernemers en betrokken organisaties en deze naar de raad te doen toekomen. 

Lees hier onze schriftelijke vragen