Raadsleden Roopram en Davituliani: “De oorzaak is lang niet altijd armoede, maar vaak gebrekkige integratie”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelt raadsvragen over de terugkerende discussie over een door de overheid betaald ontbijt op scholen. Een wethouder in Zoetermeer pleit vandaag voor gemeentelijk gefinancierd ontbijt op scholen. Raadsleden Janice Roopram en Nino Davituliani stellen raadsvragen. Zij zien geen oplossing in een door de overheid gefaciliteerd ontbijt, maar het aanpakken van ouders die tekortschieten in hun zorgplicht.

Janice Roopram: “Dit is een zeer ernstige zaak, want het gaat om kinderen in onze stad die moeten leren meedraaien in onze maatschappij. Diep triest dat er kinderen zijn die ’s ochtends zonder ontbijt van huis weggaan. Daarom wil ik weten onder welke scholen het armoedepercentage het hoogst is. Het is echter vaak ook een kwestie van integratie en ouders die hun kinderen verwaarlozen moeten hiervan de consequenties ondervinden.”

Nino Davituliani: “De verzorging van opvoeding van kinderen is primair de taak van de ouders. Er gaat een heel slecht signaal uit van gratis ontbijt, hoe goed bedoeld ook. Het is een perverse prikkel voor ouders die er met de pet naar gooien. Wij zijn benieuwd hoe het college in Den Haag hierover denkt. En waar kunnen leraren melden dat kinderen worden verwaarloosd, bijvoorbeeld omdat kinderen helaas zonder eten op school aankomen?”

Lees hier onze schriftelijke vragen