Janice Roopram: “Hoog tijd dat de wethouder eindelijk orde op zaken stelt”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelt raadsvragen over de jeugdzorg, na een alarmerende uitzending hierover door Powned-programma De Hofbar. Raadslid zegt Janice Roopram tenenkrommend te hebben gekeken naar het interview met wethouder Parbhudayal in de uitzending van waar de Jeugdzorg onder de loep werd genomen. Roopram: “De reactie van de wethouder was voor mij helaas geen verrassing. Met enige regelmaat krijgen we te horen van de wethouder dat het goed gaat, dat er niets aan de hand is. Terwijl ik de signalen, de zorgen omtrent jeugdzorg blijf aankaarten tijdens de gemeenteraadsvergaderingen”.

Met de overheveling van de jeugd-GGZ naar de gemeenten was het de bedoeling om nu juist de zorg dicht bij huis brengen en aansluiten op de hulpvraag van patiënt en ouders. En een betere samenwerking tussen professionals in de wijk. Zowel indicering, financiering als behandeling zijn onder de regie van één instantie, de gemeente. De ene keer onderhandelt de specialist met gemeenten over zorgbudgetten, de andere keer over de behandeling van patiënten. Dat botst, want gemeenten bieden zelf ook zorg en behandeling, via de buurt- of sociale wijkteams. Zij kunnen, net als de huisarts, wel verwijzen naar de kinder- en jeugdpsychiater voor medisch-specialistische zorg.

De uitkomsten van De Hofbar zijn schokkend, volgens Hart voor Den Haag. Roopram. “De wijkteammedewerkers zijn vaak niet getraind in het onderkennen van kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen. Bijvoorbeeld wijkteammedewerkers die bij een kind met een angststoornis als advies geven: doe het kind op een vechtsport, dan leert het flinker te worden. Intussen komt er geen psychiater aan te pas, dat is echt ernstig.” Roopram kreeg na de uitzending vele berichten en zag ook de reacties op social media. “Het is onbegrijpelijk, een zelfmoordpoging als een ongeluk benoemen, ontkennen dat er problemen zijn. Terwijl de mediaberichten en diverse onderzoeken er niet om liegen. En deze wethouder blijft maar roepen dat er niets aan de hand is. Het is hoog tijd dat deze wethouder eindelijk orde op zaken stelt”. 

Ook staatssecretaris Blokhuis gaf aan in de uitzending van De Hofbar dat hij liever zou willen zien dat een kind gediagnostiseerd moet worden door een specialist. Dat is ook het uitgangspunt van de Jeugdwet.

Roopram is direct in de pen geklommen en stelt kritische vragen aan het stadsbestuur. “Mijn laatste vraag aan het stadsbestuur is of financiële overwegingen een rol spelen bij de inzet van specialistische zorg. We hebben het hier over kwetsbare kinderen en ouders die radeloos zijn. Gemeente heeft de verantwoordelijkheid en als financier een belangrijke sleutel in handen om de hulp aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen te verbeteren. Doe dat dan ook en zorg ervoor dat de kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben in hun eigen vertrouwde omgeving met professionals, dus door kinder- en jeugdpsychiater.”, aldus Janice Roopram, die raadsvragen stelt aan het college.

Lees hier onze schriftelijke vragen