Raadslid Meinesz wil parkeergeld investeren in autobeleid: Actieplan P5000


Voor Hagenaars met de auto is het college van D66, GroenLinks/PvdA, CDA, PvdD en DENK een regelrechte ramp. Hogere lasten onder andere omdat in bijna alle wijken van de stad betaald parkeren wordt ingevoerd. Alleen de wijken Vroondaal, Wateringse Veld en het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg vormen een uitzondering.

“Ook in wijken waar helemaal geen parkeerdruk is, zoals in Mariahoeve, Loosduinen en Kijkduin of in wijken waar betaald parkeren armoede verder aanjaagt, zoals Moerwijk, moeten automobilisten aftikken voor het stallen van hun automobiel,” aldus de Hart voor Den Haag woordvoerder verkeer Jelle Meinesz. “De tarieven voor parkeren op straat worden ook nog eens fors verhoogd, met 0,50 cent per uur. In Scheveningen en het centrum wordt het tarief verhoogd naar 6,50 euro per uur. Daarnaast stijgen de tarieven voor de eerste bewonersvergunning naar 7,50 per maand en de bezoekersvergunning voor bewoners naar 30,95 euro per jaar. Dat zijn knettergekke bedragen. Mensen hebben een auto nodig om naar het werk te gaan, voor een eigen bedrijf of, in het geval van ouderen, uit een isolement te blijven. Inmiddels lijkt er in Den Haag een straf te staan op het hebben van een auto.”

Nog erger is het feit dat van de totale opbrengsten van de parkeerbelasting, 86,4 miljoen, het autobeleid geen millimeter beter wordt.“Sterker nog, overal verdwijnen, o.a. bij herinrichtingen, parkeerplekken als sneeuw voor de zon. Ook fietsvlonders en plekken voor ondergrondse afvalcontainers snoepen broodnodige parkeerplekken weg,” aldus Meinesz die met zijn Actieplan P5000 blijft inzetten op meer parkeerplaatsen, zowel boven- als ondergronds. “Bij wijkschouwen laten bewoners ons zien dat er met schuinparkeren, bijvoorbeeld in Laak, een wereld te winnen valt. Ook niet gebruikte parkeergarages, zoals onder wijkpark Transvaal moeten we gaan benutten.”

Deltaplan Bereikbaarheid


Ook moeten de parkeergelden gebruikt worden om het met een Deltaplan Bereikbaarheid voor automobilisten prettiger te maken in de stad.“Ongelijkvloerse kruisingen voor de doorstroming, o.a. bij het Hildebrandplein en bij de Zevensprong, geen wegversmallingen, maar in een snelgroeiende stad juist ruimte geven aan de auto,” aldus Meinesz die bij het grote Parkeerdebat van donderdag in de gemeenteraad ook komt met tal van kleine voorstellen die het parkeren in wijken zal vergemakkelijken.

Parkeerbeloften niet nagekomen door rücksichtslos intrekken parkeerbrieven


Tenslotte zal Meinesz het college oproepen beloften na te komen.  Meinesz: “In de Kadernota Parkeerbeleid 2010-2020 vond men dat het creëren en verdelen van ruimte om fysieke ingrepen vraagt en alleen op te lossen waren met extra gebouwde parkeervoorzieningen. De financiële middelen waren in 2010 er nog niet en dus bood het Parkeerkader een aanzet tot een financieringsstrategie, die dat beleid uitvoerbaar zou maken. Kortom, het geld dat verdiend zou worden met betaald parkeren zou men gaan gebruiken om meer parkeerplekken te creëren en de voornoemde problemen op te lossen wat ertoe bij zou dragen dat Den Haag een aantrekkelijke internationale stad zou blijven om te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren. De parkeerbrief van 2015, was een verlengstuk van de Kadernota 2010-2020 en sprak toen ook nog duidelijk over dat het innen van parkeergeld geen verdienmodel was en puur gebruikt zou worden voor het oplossen van de parkeerproblemen. Men zou parkeergarages gaan bouwen in Laak en het Geuzenkwartier. Al deze beloften zijn niet nagekomen. Sterker nog, de voormalige verkeerswethouder Van Asten heeft beide parkeerbrieven éénzijdig ingetrokken. Dat is niet alleen een keiharde aanval op het toch al zo broze vertrouwen in de politiek, maar het zorgt er ook voor dat er in Den Haag steeds minder plek komt voor het parkeren van de auto.”