Damiën Zeller: We moeten ons niet blindstaren op de toename van expats naar onze stad als daardoor de onderwijskwaliteit voor alle Haagse kinderen onder druk komt te staan!

Volgens een artikel in de Trouw verwachten Haagse basisscholen de komende jaren een forse toename van het aantal kinderen van expats. Veel van deze kinderen spreken geen Nederlands en Engels, Hart voor Den Haag / Groep de Mos maakt zich hierdoor zorgen om de onderwijskwaliteit en roept het stadsbestuur op om met een plan van aanpak te komen om dit voor alle kinderen op peil te houden.

Raadslid Damiën Zeller: “Sinds de wachtlijsten op de internationale scholen, kiezen expats er steeds vaker voor om de kinderen op reguliere basisscholen te plaatsen. Door het lerarentekort staat de onderwijskwaliteit nu al onder druk, het is zorgelijk als docenten ook nog een oplossing moeten vinden voor leerlingen die niet eens Nederlands of Engels spreken. Wij willen weten hoeveel kinderen dit zijn en hoeveel er de komende jaren extra worden verwacht. Het is ook noodzakelijk om snel in gesprek te gaan met de schoolbesturen om een oplossing te vinden voor deze internationalisering. We moeten ons niet blindstaren op de toename van expats naar onze stad als daardoor de onderwijskwaliteit voor de andere Haagse kinderen onder druk komt te staan. Nieuwkomers hebben sowieso de verantwoordelijkheid om zelf de taal te leren en hun kinderen ook!’’, aldus Zeller

Zeller stelt raadsvragen aan het stadsbestuur waarin hij verzoekt om met een plan van aanpak te komen om de basisscholen te ondersteunen het onderwijsniveau op peil te houden.
Lees hier onze schriftelijke vragen