Raadslid Ralf Sluijs: “Den Haag groeit en de vrijetijdssector groeit mee, dit plan voorziet in een grote behoefte!”

De kantorenmarkt in Den Haag groeit als kool en de Binckhorst wordt het ambitieuze, kloppende hart van wonen en werken. De mogelijkheden voor personeelsuitjes en recreatie blijven echter nog achter in onze stad. Daar moet het plan ‘Waterfront’ verandering in gaan brengen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos is enthousiast en ziet ook mogelijkheden voor de combinatie met de drijvende camping op de Binckhorst.

Glazen gebouw

Van educatieve en culturele activiteiten tot actieve en sportieve recreatie. Het zijn zomaar een paar kernwoorden uit het plan ‘Waterfront’ voor een recreatieve zone aan de Poolsterhaven in de Binckhorst. Initiatiefnemers Nanko Borsboom en Larrie Goedkoop willen de ‘lege’ plek een nieuwe, tijdelijke bestemming geven en Den Haag verder op de kaart zetten. “Een groot glazen gebouw van maar liefst 800 m2 en een bijzonder decor, zullen de basis vormen voor vele food evenementen, sport- en muziekevenementen. Er zal ook ruimte zijn voor culturele performance art”, zegt Borsboom. “Daarnaast willen we lasergame, een free-run parcours, Virtual Reality en Augmented reality aanbieden. We krijgen hiermee een breed scala aan mooie bedrijfsuitjes voor de vele bedrijven die Den Haag huisvest”, vult Goedkoop aan.

Groeiende behoefte

Volgens Nanko Borsboom (eigenaar van Wow Zone) en Larrie Goedkoop (cultureel ondernemer en DJ) voorziet het idee in de behoefte van een breed publiek. “Met het succesvolle concept van Wow Zone is al bewezen dat deze behoefte er is. De ontwikkeling van 5.000 woningen in de Binckhorst en meer kantoren in Den Haag zal die alleen maar doen groeien”, zeggen de enthousiaste ondernemers. De uitbreiding sluit aan bij het omgevingsplan van de Binckhorst. In dit plan wordt de beoogde zone ingetekend als een stadspark voor horeca, recreatie en ontspanning. De bestemming voor Waterfront speelt in op zorgen van vastgoedontwikkelaars over het beperkte aanbod van dergelijke faciliteiten voor toekomstige bewoners.

Duurzaam en circulair

De ondernemers hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. “Er wordt samengewerkt met verschillende partijen uit de Binckhorst. Behalve circulair is het project ook duurzaam. Er zal bij de bouw en inrichting gewerkt worden met gebruikte materialen”, aldus Borsboom. De ondernemers vragen nadrukkelijk niet om geld maar wel om een aantal basisvoorwaarden. “We willen een toezegging dat we minimaal 5 jaar en liefst langer mogen blijven. Die tijd hebben we nodig om onze investering terug te kunnen verdienen. Ook willen we natuurlijk dat er aansluiting op water en elektriciteit komt zodat we vanaf komende zomer onze plannen kunnen realiseren”, zeggen Borsboom en Goedkoop.

Enthousiast

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is positief over het plan. “We zijn laaiend enthousiast! Den Haag groeit als kool en is de tweede kantorenstad van Nederland. De markt voor vrijetijdsbesteding in het algemeen en bedrijfsuitjes in het bijzonder is ook groeiende en daarmee voorziet dit plan in een grote behoefte. De ondernemers vragen niet om geld, maar om een paar basivoorwaarden”, zegt raadslid Ralf Sluijs. “We zien ook mogelijkheden voor de vorig jaar door hem geopperde drijvende camping. De ondernemers hebben aangegeven om te willen samenwerken met initiatiefnemers van een drijvende camping. Beide initiatieven kunnen elkaar uitstekend versterken en juist aanvullen. Het plan is vernieuwend en een mooie kans om Den Haag nog verder op de kaart te zetten als stad van recreatie, cultuur, lekker eten en sport”, zegt Sluijs.

Lees hier onze schriftelijke vragen