Raadslid Jelle Meinesz: “Wij willen één vergunningsgebied in heel stadsdeel Scheveningen!”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos dient donderdag tijdens de jaarlijkse begrotingsbehandeling een voorstel in om een onderzoek te doen naar het samenvoegen van de verschillende parkeervergunningsgebieden op Scheveningen.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het bestaande vergunningenbeleid wordt geëvalueerd op basis van effectiviteit en draagvlak. Hier is het stadsbestuur momenteel mee bezig. De grootste partij in de Haagse gemeenteraad wil nu dat er in dit onderzoek ook expliciet wordt aangegeven wat het samenvoegen van de vergunningsgebieden op Scheveningen voor consequenties heeft.

 

Raadslid Jelle Meinesz: “In het coalitieakkoord is opgenomen dat wordt bekeken hoe de bewonersvergunningen in een groter gebied, tot maximaal een stadsdeel, uitgebreid en gebruikt kunnen worden. We willen graag dat dit specifiek voor Scheveningen wordt onderzocht, want één vergunningsgebied in heel stadsdeel Scheveningen heeft onze voorkeur!” De partij zal hiertoe donderdag een motie indienen in de gemeenteraad.