Janice Roopram: “Kijkduin wordt vernieuwd, maar er is nog geen duidelijkheid over goede voorzieningen voor ouderen, zoals een ontmoetingscentrum.”

Kijkduin Bad wordt vernieuwd. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er komt een nieuw winkelcentrum met appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De boulevard wordt vernieuwd en het Atlantic Hotel wordt flink verbouwd. Sociale voorzieningen voor met name ouderen ontbreken echter, stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos. “Mooie plannen voor Kijkduin, maar hoe zit het met Zorg en Welzijn voor de ouderen in Kijkduin?” vraagt raadslid Janice Roopram zich af: “We ontvangen signalen van bewoners die zich enorm zorgen maken. Er is namelijk geen openbare ruimte geïmplementeerd in de plannen voor vernieuwing Kijkduin. Een plek waar men binnen kan lopen voor een kop koffie of een praatje, een plek waar activiteiten worden georganiseerd, een plek waar ouderen verbinden met elkaar.”

Hart voor Den Haag / Groep de Mos heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Roopram: “Ouderen vormen een steeds groter deel van de Haagse samenleving, ook in Kijkduin. In het coalitieakkoord staat vermeld dat Den Haag een internationale koploperspositie heeft als seniorvriendelijke stad en dat zal verder uitgebouwd worden. Dan is ook de inrichting van de openbare ruimte en de gebouwen van belang. Bij een woonomgeving voor ouderen zal er ook gekeken moeten worden naar trottoirs, voldoende zitbankjes, veilige oversteekplaatsen en dergelijke. De inrichting van de publieke ruimte speelt een belangrijke rol bij de redzaamheid van ouderen. En dan zijn ook voorzieningen in wijkgebouwen nodig, waar mensen kaar kunnen ontmoeten. Sociale contacten in de buurt hebben een positief effect op de ervaren veiligheid, waardoor ouderen meer naar buiten gaan; ze hebben er ook minder stress door en zijn minder snel eenzaam,” besluit Roopram.

Lees hier onze schriftelijke vragen