De grootste collegepartij Hart voor Den Haag / Groep de Mos is verheugd dat het college heeft toegezegd dierenmishandeling strenger te willen aanpakken. In reactie op raadslid René Oudshoorn zegt het college toe om binnen de G-4 te overleggen hoe een houdverbod kan worden opgelegd bij huisdierenmishandeling. De rechter momenteel alleen een houdverbod opleggen als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke straf. Bij overtreding daarvan moet de dader weliswaar zijn volledige straf ondergaan, maar vervalt intussen het houdverbod. Dat laatste is onwenselijk, in verband met het risico op herhaling en het dierenwelzijn.

Raadslid René Oudshoorn is blij: “Aanleiding van mijn vragen is het schrikbarend aantal gevallen van honden die in een loeihete auto worden achtergelaten. Deze arme dieren sterven een verschrikkelijke dood! Wat mij betreft krijgen mensen die zich hier aan schuldig maken een levenslang houdverbod op huisdieren. Er is nieuwe landelijke wetgeving in de maak maar die gaat me met een maximum van 5 jaar niet ver genoeg en de invoering gaat veel te traag.  Ik ben heel blij dat het college mijn initiatief heeft opgepakt en de andere grote steden hier in wil betrekken. Inmiddels heb ik ook al steunbetuigingen uit andere steden ontvangen. Helaas kunnen we dit niet alleen regelen, maar zijn we aangewezen op landelijke wetgeving. Het is de hoogste tijd dat er in de Tweede Kamer eens wordt doorgepakt, om dieren goed te kunnen beschermen is snel optreden geboden. Laat Den Haag hierin voorvechter zijn, in het belang van de dieren”.

Oudshoorn bepleit de invoering van een zelfstandige maatregel: deze maatregel zorgt ervoor dat het houdverbod van kracht blijft na een overtreding. “Hiermee  voorkom je dat de veroordeelde later toch weer dieren gaat houden. Een ander voordeel hiervan is dat de ook bij lichtere feiten een houdverbod voor langere tijd kan worden opgelegd. Dit is belangrijk vanuit het oogpunt van preventie. Herhaling moet ten allen tijde worden voorkomen! Juist daders van dierenmishandeling en -verwaarlozing vervallen snel in herhaling vanwege sociale en psychische problemen”, aldus Oudshoorn.