William de Blok: “Wij willen graag dat iedereen vaker wordt geïnformeerd over de woonwagens die erbij komen, vandaar dit voorstel.”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat de gemeente jaarlijks gaat monitoren hoeveel standplaatsen voor woonwagens erbij komen. Nu het uitsterfbeleid van de baan is en in de woonagenda is opgenomen dat er extra plekken bij komen, wil raadslid William de Blok dat de raad hierover jaarlijks wordt geïnformeerd.

De gemeente Den Haag heeft momenteel 233 standplaatsen voor woonwagens. Hart voor Den Haag wil dat er creatief wordt gezocht naar meer ruimte. William de Blok: “In het collegeakkoord hebben we afgesproken dat er rekening wordt gehouden met de wensen van woonwagenbewoners. Dit is een trendbreuk, want het uitsterfbeleid eindigt eindelijk. De vraag is wel hoeveel standplaatsen erbij komen, daarbij gaat de wethouder eerst kijken naar bestaande locaties ook wordt samenwerking met randgemeenten bekeken. Wij willen graag dat iedereen vaker wordt geïnformeerd over de woonwagens die erbij komen, vandaar dit voorstel.”

De grootste partij in de Haagse gemeenteraad zal morgen tijdens de raadsvergadering een motie indienen die het college verzoekt jaarlijks te rapporteren over het hernieuwde woonwagenbeleid en daarin de groei van het aantal standplaatsen mee te nemen.