Raadslid William de Blok: “Wie betaalt de rekening van gasloos bouwen? Deze mag niet klakkeloos bij de Haagse huishoudens komen te liggen!”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil weten hoe de gemeente Den Haag in de nabije toekomst omgaat met nieuwe landelijke wetgeving omtrent duurzaamheid in de bouw. Vanaf 1 juli mogen nieuwe woningen geen gasaansluiting meer krijgen. De meerkosten van de investering in gasloos bouwen bij nieuwbouw woningen liggen tussen de € 8.000 en € 18.000. De partij maakt zich zorgen over de woningvoorraad, nu de extra eisen zijn gesteld.

Raadslid William de Blok: “Gasloos bouwen is pas opgelegd vanuit de rijksoverheid. Wat is 3 maanden na het inwerking treden van de nieuwe wet de stand van zaken omtrent gasloos bouwen in Den Haag? Er rijzen bij mij nogal wat vragen op omtrent gasloos bouwen, en ik maak me daar grote zorgen over. Wie betaalt uiteindelijk deze rekening? Is dat de gemeente doordat de extra investeringslasten op de grondprijs drukken, de ontwikkelaar of de koper die bijvoorbeeld een hogere prijs moet betalen? En hoe zit het bij huurwoningen in zowel de sociale woningbouw als vrije sector?” Bij nieuwbouw projecten wordt een norm gehanteerd van 30% sociale woningbouw, er zullen dus veel sociale woningen gebouwd gaan worden. Het lijkt me goed het gesprek aan te gaan met de corporaties over wie de rekening gaat betalen”, zegt de Blok.

Daarnaast heeft de gemeente Den Haag de doelstelling om voor 2030 25.000 tot 30.000 bestaande woningen aan te sluiten op duurzame energie. “Voor het van het gas halen van bestaande woningen zijn de kosten becijferd tussen de 20 en 60 mille. Al bij al dus ook een aanzienlijk kostenplaatje. En ook hier is de vraag. Wie gaat dit betalen? Ik ben ook benieuwd in welke buurten woningen van het gas af moeten, want in de aangewezen wijken staan 100.000 woningen en er gaan er 30.000 van het gas.”

Lees hier onze schriftelijke vragen