Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil meer goedkope parkeerzones, waarbij kort geparkeerd kan worden, in de stad. Dit laat de partij weten na de evaluatie van de nieuwe parkeerregeling bij het winkelcentrum Ypenburg.

Op 28 september 2017 is het nieuwe parkeerregime ingevoerd, met een maximum parkeerduur van twee uur met een tarief van € 0,10 cent per uur. “Sinds de invoering van de parkeerregeling in september 2017 is het aantal parkeertransacties verviervoudigd hetgeen duidt op een toename in gebruik van de parkeervoorzieningen. Tegelijkertijd is het aantal naheffingen in dezelfde periode met 78% gedaald. Hieruit blijkt een behoefte aan kortdurend parkeren voor de duur van 2 uur en een hoge betalingsbereidheid. Sinds medio oktober 2018 is het mogelijk om per uur € 0,10 af te rekenen”, zo schrijft het stadsbestuur.

Raadslid Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag is blij met de uitkomsten: “Dit toont aan hoe gezond parkeerbeleid winkelgebieden aantrekkelijker maakt en dat is goed voor het winkelgebied in Ypenburg! Er zijn tot vier keer meer parkeertransacties geweest dan hiervoor! De drempel om te parkeren en boodschappen te doen is namelijk laag en dat is goed voor de winkelgebieden.” De partij verwijst naar het coalitieakkoord waarin is afgesproken dat de pilot Groen-Gele Zones wordt voortgezet en bij positieve beoordeling wordt uitgebreid naar andere niet kernwinkelgebieden zoals de Hoefkade. Meinesz besluit: “We willen graag aantrekkelijke parkeerregimes uitbreiden naar bijvoorbeeld de Hoefkade en de Leyweg! Zodat je kort kunt parkeren en er daardoor ook goedkoop snel plek is voor anderen. Win-win, want positief voor zowel de bezoekers als winkels.”

Uit de evaluatie van de parkeerregeling blijkt dat de parkeerregeling voor tevredenheid zorgt bij de winkeliersvereniging. Er is dan ook geen aanleiding om de parkeerregeling in dit gebied te wijzigen. Hart voor Den Haag zal in het parkeerdebat op 6 december pleiten voor het uitrollen van deze parkeermethode in onder meer de Hoefkade en de Leyweg.

Click edit button to change this text.