Jelle Meinesz: “De stad slibt dicht. Hoe worden al die versmallingen geëvalueerd? Is de doorstroming van het verkeer uiteindelijk verbeterd?”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil weten hoe de vele wegversmallingen, die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en nog steeds worden uitgevoerd, hebben uitgepakt. De grootste partij is bezorgd om de doorstroming en ruimte voor hulpdiensten op hoofdroutes en heeft vragen gesteld aan het college.

Raadslid Jelle Meinesz noemt onder meer de Laan van Meerdervoort, Javastraat, Erasmusweg, Laan Copes van Cattenburch, Rijswijkseweg, Haagweg, Machiel Vrijenhoeklaan, Zuiderparklaan, Segbroeklaan en de Sportlaan als voorbeelden.

Meinesz: “De stad slibt dicht en wegversmallingen zijn slecht voor de doorstroming van het autoverkeer. Uiteraard is ruimte en veiligheid voor de fiets gewenst, maar dat bekent niet dat we nóg onaantrekkelijker moeten worden voor autoverkeer. Daarom wil ik weten hoe er momenteel wordt teruggekeken op herinrichtingen. Veel straten zijn versmald van twee rijstroken naar één per rijrichting. Dit is een halvering. Hoe worden al die versmallingen geëvalueerd? Is de doorstroming van het verkeer uiteindelijk verbeterd?”

Ook wil de partij weten hoe het is gesteld met de hoofdroutes bij calamiteiten. Meinesz: “Deze mogen geen snelheid remmende maatregelen bevatten, zoals drempels. Maar is het dan verstandig om deze wegen te versmallen naar minder rijstroken, waardoor hulpdiensten vervolgens vertraagd worden?”.

Lees hier onze schriftelijke vragen