Raadslid William de Blok: “In Amsterdam is er 10 tot 20% illegale onderhuur. Hoeveel illegale onderhuur vindt er in Den Haag plaats? En wat doen corporaties zelf om dit actief tegen te gaan?”

Vorige week werd bekend dat tussen de 10 en 20 procent van de 186.000 sociale huurwoningen in Amsterdam illegaal wordt onderverhuurd. Illegale onderverhuur zorgt voor extra schaarste op de oververhitte woningmarkt, omdat er minder woningen vrijkomen voor nieuwe huurders. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt in Amsterdam op dit moment veertien jaar. In Den Haag bedraagt de wachttijd op een sociale huurwoning 3,5 jaar. Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil weten of er ook in Den Haag op deze schaal illegale (kamer)verhuur of overbewoning plaatsvindt.

Raadslid William de Blok: “De vraag naar sociale huurwoningen in Den Haag is groot, want de huurmarkt is nog steeds overspannen.  Sociale huurwoningen moeten bewoond worden door mensen die hiervoor rechtmatig in aanmerking komen. In wijken met veel sociale huurwoningen hoor ik vaak van buurtbewoners dat er veel woningen worden onderverhuurd. Dit is voor de sociale cohesie in de buurt ook niet goed! Ik ga de wethouder dus vragen naar de meest recente cijfers. Hoeveel illegale onderhuur vindt er in Den Haag plaats? En wat doen corporaties zelf om dit actief tegen te gaan? Worden meldingen opgevolgd en indien nodig doorgezet naar de pandbrigade, zodat die kan ingrijpen? En wordt er een boeteclausule gehanteerd, zodat de risico’s dermate hoog zijn dat iemand wel drie keer nadenkt voor de woning illegaal wordt doorverhuurd?”

Woensdagochtend vergadert de gemeenteraad over de prestatieafspraken met woningcorporaties.