Janice Roopram: “Mensen die minder mobiel zijn, moeten zich ook kunnen verplaatsen in onze stad”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil beter bereikbare openbare ruimte voor rolstoelgebruikers. In 2016 ratificeerde Nederland het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een beperking. Ook Haagse inwoners met een beperking moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, zo staat vermeld in het Haagse coalitieakkoord. Hieraan refererend stelt Hart voor Den Haag/Groep de Mos vragen aan het stadsbestuur omtrent de voorzieningen voor rolstoelgebruikers.

In het coalitieakkoord staat ook vermeld dat de toegankelijkheid van festivals en evenementen voor mensen met een beperking een belangrijk aandachtspunt is. Roopram is benieuwd naar de uitwerking hiervan. Raadslid Janice Roopram: “Hoe mooi is het als een rolstoelgebruiker dichtbij het podium op een festival kan genieten van een optreden”

Horecaondernemers kunnen gebruik maken van een toegankelijkheidssubsidie. Met deze subsidie kunnen zij hun horecazaak toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers. “Wij willen graag weten hoeveel horecaondernemers gebruik maken van de toegankelijkheidssubsidie en hoe de uitwerking verloopt. Wij krijgen namelijk signalen dat er nog veel ondernemers zijn die deze regeling niet kennen. Roopram vraagt tevens of het college openstaat om leenrolstoelen in te voeren bij Haagse winkelcentra en wil dat smalle stoepen worde aangepakt. “Mensen die minder mobiel zijn, moeten zich immers ook kunnen verplaatsen in onze stad”, besluit ze.

Lees hier onze schriftelijke vragen