Ralf Sluijs: “Stad(huis) van Vrede & Recht moet het goede voorbeeld geven” 

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil een herziene klokkenluidersregeling en een jaarlijkse update van de regeling voor ambtenaren die misstanden als corruptie en ernstige pesterijen melden. ‘Een beetje integer bestaat niet.’

Woensdag bespreekt de raad het integriteitsplan ‘Vanzelfsprekend integer’ van wethouder Rachid Guernaoui. Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelt de regeling voor klokkenluiders in het IJspaleis aan de kaak. “Integriteit is de basis van waaruit iedereen op het stadhuis moet werken. Je bent integer of niet, een beetje integer bestaat niet”

Hart voor Den Haag vindt het daarom belangrijk dat er een herziene regeling komt voor ambtenaren die misstanden zoals corruptie en pesterijen blootleggen. De huidige klokkenluidersregeling dateert uit 2015. Sluijs: “De tijd heeft ondertussen niet stilgestaan en de wereld verandert snel. De regeling moet up-to-date worden en wij willen dat hij jaarlijks tegen het licht gehouden wordt. Er zijn teveel voorbeelden van organisaties waar klokkenluiders ontslagen thuiszitten en daders vrolijk doorgaan. Mensen die de moed hebben om integriteitsschendingen te melden verdienen alle steun en medewerking van de gemeente. Juist de stad van Vrede & Recht moet voorop lopen met haar integriteitsbeleid en het goede voorbeeld geven”.