“De legende André Hazes werd ooit op de Albert Cuypmarkt ontdekt, staand op een sinaasappelkistje! Wellicht leiden audities tot een nieuwe ‘Voice’, maar dan in Den Haag!”

Hart voor Den Haag/Groep de Mos vraagt het stadsbestuur om via jaarlijkse audities ruimte te bieden aan Haagse straatartiesten. De partij ziet graag meer openbare optredens van hoog niveau in onze stad en roept het stadsbestuur op om een jury in te stellen bestaande uit professionals. Ook vraagt de grootste partij in de gemeenteraad om vaste locaties aan te wijzen met gezette tijden, waar de artiesten die audities hebben doorstaan kunnen optreden.

Raadslid Damiën Zeller ziet veel kansen: “In steden als Rome en New York trekken de optredens van straatartiesten veel bekijks, vanwege het hoge niveau. Mensen blijven daar echt staan om een optreden te bekijken en/of te beluisteren en dit heeft ook een positief effect op de atmosfeer in de stad en de Haagse economie! En er moet dus specifiek gekeken worden naar geschikte locaties, waar artiesten op gezette tijden mogen optreden in samenspraak met onze lokale ondernemers. We willen geen gejengel van rondtrekkende bedelaars en geen overlast. Door audities te houden voorkomen we dit en creëren we niveau. We missen Chuck Deely natuurlijk enorm en hoe mooi zou het zijn als iemand in zijn voetsporen kan treden!”

Sinds de invoering van het bedelverbod worden de meeste straatartiesten geweerd uit het centrum van Den Haag. Hart voor Den Haag geeft aan dat het bedelverbod van kracht moet blijven, maar wil ook een podium bieden aan jong talent en de stad nog bruisender maken. Zeller: ” De legende André Hazes werd ooit op de Albert Cuypmarkt ontdekt, staand op een sinaasappelkistje! Wellicht leiden audities tot een nieuwe ‘Voice’, maar dan in Den Haag!”

Lees hier onze schriftelijke vragen